Mikä yhteishaku?

 • Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville nuorille sekä kaikille, joilla ei vielä ole toisen asteen ammatillista tutkinto
 • Yhteishaussa haetaan vain ammatillisiin perustutkintoihin
 • Jos sinulla on jo ammatillinen perustutkinto tai olet suorittanut lukion, reittisi ammatilliseen perustutkintoon kulkee jatkuvan haun kautta.
 • Jos tuntuu, että et ole vielä valmis hakemaan yhteishaussa, ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus (VALMA) voi olla sinulle sopiva vaihtoehto. Haku valmaan on 22.5. - 24.7.2018.

Voit hakea seuraaviin koulutuksiimme:

 

Valintaan vaikuttavat tekijät

Yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen on yleisenä pohjakouluvaatimuksena perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat tiedot. Joillain aloillamme on lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan myös kielikokeeseen. Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia, joten tarkistathan terveydentilaa koskevat seikat sinua kiinnostavan koulutusalan osalta.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Muutamilla aloillamme on käytössä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Yhteishaussa keväällä 2018 hakeville on seuraavia pääsykokeita:

 • turvallisuusvalvojan perustutkinto 12. - 3. 4. 2018
 • musiikkialan perustutkinto 2. - 3.5.2018
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 7. - 8.5. 2018

Kielikoe

 • Jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään kielitestin avulla.
 • Sinut kutsutaan kielitestiin kirjeellä.
 • Kielitesti on suoritettava hyväksytysti, jotta voi päästä opiskelemaan.
 • Kevään 2018 yhteishaussa hakevien kielitesti järjestetään 5.-6.4.2018. Testiin on osallistuttava paikan päällä, eikä sitä voi tehdä etänä.
 • Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut kielikokeeseen.

Terveydentila

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma on esteenä koulutukseen osallistumiselle tai työelämässä toimimiselle. Tarkistathan siis eri alojen mahdolliset terveydelliset edellytykset jo hakeutumisvaiheessa koulutusalojen omilta sivuilta.

SoRa-lainsäädäntö velvoittaa sinut antamaan tietoja terveydentilastasi ja esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteesi. Näiden pohjalta oppilaitoksella on mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus tai velvoittaa opiskelijaa osallistumaan huumausainetestaukseen.

Lainsäädännön piirissä Ekamilla ovat

merenkulkualan,
auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan,
maarakennuskoneenkuljettajan ja
sosiaali- ja terveysalan koulutukset.

Sinun on pyydettäessä annettava terveydentilaasi koskevat tiedot. Lisäksi sinun pitää kertoa mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä. Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi terveydenhoitajan kanssa.

Lisätietoa terveydellisistä tekijöistä Opintopolku-sivulla.

Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutukseen harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistemääristä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat

 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Hakija on mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa:

Täytä hakulomake normaalisti osoitteessa  www.opintopolku.fi. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi, tai vain osassa niitä. Toimita oppilaitokseemme tulostamasi hakulomake, harkinnanvaraisen haun lomake ja mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä viimeistään 13.3.2018 osoitteeseen

Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta/ opinto-ohjaaja Simo Paananen
Kymenlaaksonkatu 29
48100 Kotka

Valintatulokset

 • Valintatulosten ilmoittaminen: Kevään 2018 yhteishaun tulokset ilmoitetaan Ekamin verkkosivuilla. Lisäksi opiskelijaksi valittu saa kirjeen oppilaitoksesta. Ilman opiskelupaikkaa jääneille hakijoille Opetushallitus postittaa ohjauskirjeen.
 • Opiskelupaikan varmistaminen: Yhteishaussa opiskelijaksi valitun tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta kirjallisesti hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Samalla kysytään perustietojasi ja mahdollista tuen tarvettasi opinnoissa.
 • Opiskelupaikan peruuttaminen: Mikäli haluat peruuttaa sinulle saamasi opiskelupaikan, sinun on ilmoitettava tästä viipymättä oppilaitokselle.

HAKEMINEN

Haku tapahtuu Opintopolku-sivulla >

Lisätietoja

Ekamin opinto-ohjaajien
sähköposti: opo@ekami.fi
puhelin: 044 402 7083
 
Opintopolku-palvelun hakuneuvonta:
puh. 029 533 1010 avoinna ti-to klo 9 - 13

Katso Ekamissa opiskelevien haastattelut