Työelämä, yrittäjyys ja jatko-opinnot

Ala tarjoaa useita eri urapolkuja. Voit työskennellä moniosaajana erilaisissa tehtävissä tai erikoistua joihinkin osa-alueisiin.  

 • Matkailu- ja ravitsemisalan työ on vaativaa ja usein kiireistä, mutta palkitsevaa. Jokainen päivä on erilainen. Ala kehittyy jatkuvasti. 
 • Työskentely alalla on kansainvälistä. Suomessa toimii useita kansainvälisiä hotelli-, ravintola- ja henkilöstöravintolayrityksiä, ja ammattilainen voi hakeutua töihin myös ulkomaille. 
 • Alalla tarvitaan monenlaista osaamista ja erilaisia persoonia. 
 • Moni on toteuttanut unelmansa perustamalla alalle oman yrityksen. 

Työllisyysnäkymät 

 • Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Alalla toimivilla yrityksillä on jo nyt vaikeuksia löytää työntekijöitä avoimiin tehtäviin, koska päteviä hakijoita ei ole riittävästi. Koulutuksella, ja siitä saadulla todistuksella todella on merkitystä! 
 • Eniten työpaikkoja on avoinna tarjoilijoille ja kokeille. 
 • Alan työpaikat sijaitsevat ympäri Suomea. 
 • Ala tarjoaa myös erinomaiset etenemismahdollisuudet. 
 • Alalle valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. 

Jatko-opinnot 

Suoritettuasi matkailu- ja ravitsemisalan perustutkinnon voit suorittaa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Jatko-opintoihin korkeakouluun voit hakea perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen. Tässä vaihtoehtoja alalle sopivista korkeakouluopinnoista:

Ammattikorkeakoulu 

 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK). Koulutuksen kesto on 3,5 - 4,5 vuotta ja siihen sisältyy työharjoittelua yrityksissä. 
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (YAMK). Kun olet valmistunut ammattikorkeakoulusta restonomiksi ja työskennellyt tämän jälkeen vähintään kolme vuotta, voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Anneli Sagulin
 

Jaa

***