Lähihoitaja - monien mahdollisuuksien ammatti | Ekami

Lähihoitaja - monien mahdollisuuksien ammatti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajana osaat kohdata eri elämäntilanteissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä sekä edistää heidän kasvuaan ja kehitystään, terveyttään ja hyvinvointiaan. Osaat avustaa ja ohjata asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa. Kykenet myös ohjaamaan asiakkaita muun tuen ja palvelujen pariin.

Tarvitset ihmissuhdetyössä monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Osaat ottaa huomioon elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä. Lähihoitajan työvälineitä ovat myös esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmat, kuntoutumista edistävät suunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Päivittäisiin toimintoihin kuuluu myös asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen. Tarvitset siis kirjallisiakin taitoja.

Opintojen sisältö

Pakolliset opinnot

 • kasvun ja osallisuuden tukeminen
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Suuntautumisalat

Katso tästä, miten tutkinto toteutetaan meillä Ekamilla: toteuttamissuunnitelma (pdf)

Lisää nykyisistä sisällöistä voit lukea Opetushallituksen tutkinnon perusteista.

Koulutusta järjestetään Katariinan kampuksella, mutta opintoja voi olla myös muilla Ekamin kampuksilla.

Terveydentilaedellytykset

Hakiessasi tähän koulutukseen huomioi seuraavat terveydentilavaatimukset, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisäksi tartuntalain (1227/2016, § 48) mukaan työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava

 • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
 • imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan

Hakeminen

 • Perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja tutkinnon osat  jatkuvassa haussa: >> hae tästä. Opintoihin voi hakea ympäri vuoden. Opintojen aloituspäivä sovitaan erikseen.
 • Opiskelu oppisopimuskoulutuksena: >> hae tästä.

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Armi Raanti
 
Opintosihteeri Arja Pentikäinen
Opinto-ohjaaja Hannaleena Suumäki

Katso opiskelijahaastattelu

Jaa