Lähihoitaja - monien mahdollisuuksien ammatti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajana osaat kohdata eri elämäntilanteissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä sekä edistää heidän kasvuaan ja kehitystään, terveyttään ja hyvinvointiaan. Osaat avustaa ja ohjata asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa. Kykenet myös ohjaamaan asiakkaita muun tuen ja palvelujen pariin.

Tarvitset ihmissuhdetyössä monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Osaat ottaa huomioon elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä. Lähihoitajan työvälineitä ovat myös esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmat, kuntoutumista edistävät suunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Päivittäisiin toimintoihin kuuluu myös asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen. Tarvitset siis kirjallisiakin taitoja.

Opintojen sisältö

Pakolliset opinnot

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaamisalat

 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • suunhoito
 • vammaistyö
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen

Lisää nykyisistä sisällöistä voit lukea Opetushallituksen tutkinnon perusteista.

Koulutusta järjestetään Katariinan kampuksella, mutta opintoja voi olla myös muilla Ekamin kampuksilla.

Terveydentilaedellytykset

Hakiessasi tähän koulutukseen huomioi seuraavat terveydentilavaatimukset, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisäksi tartuntalain (1227/2016, § 48) mukaan työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava

 • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
 • imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan

Opiskelijoiden on varauduttava esittämään koronatodistus Omakannasta yksikön esimiehelle/vastaavalle hoitajalle harjoittelun alkaessa samoilla periaatteilla kuin yksikön työntekijöidenkin kohdalla.

Hakeminen

 • Jatkuvassa haussa >> Hae tästä
 • Opiskelu oppisopimuskoulutuksena: opiskelu perustuu työsuhteeseen, maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle,  sovi koulutuksesta työpaikan kanssa (uusi työsuhde tai voimassa oleva)  >> hae tästä.
  Lisätietoja oppisopimuksesta Ekamin sivuilta tai oppisopimus.fi

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Heli Hippala
 
Opintosihteeri Arja Pentikäinen
 

Lue opiskelijatarina

Katso opiskelijahaastattelu

Jaa