Työelämä, yrittäjyys ja jatko-opinnot

Työelämä ja yrittäjyys

  • Sosiaali- ja terveysalan tehtävät vaativat osaamisen jatkuvaa ylläpitoa, esimerkiksi lääkehoidon osaamista on ylläpidettävä säännöllisin väliajoin.
  • Työ on usein vuorotyötä.
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen on tärkeä huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.
  • Alan työvälineet kehittyvät jatkuvasti automaation, digitalisaation ja robotiikan lisääntyessä.
  • Tulevaisuudessa hyvinvointiyrittäjien tarve kasvaa.

Työllisyysnäkymät

  • Työllisyystilanne on erinomainen.
  • Vanhusten parissa tehtävä työ tulee kasvamaan väestön ikääntyessä.
  • Työssäoppiminen on hyvä tilaisuus markkinoida omaa asennetta ja osaamista.

Jatko-opinnot

  • Suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voit suorittaa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
  • Perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea korkeakouluopintoihin.

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Heli Hippala

Jaa