Tieto- ja viestintätekniikan ala - bitit pinoon!

Tietoteknisten alojen teknologinen kehitys on ollut räjähdysmäistä. Tekniikka on tullut lähemmäksi yksityistä kuluttajaa erilaisten äly- ja ohjausjärjestelmien sekä mobiililaitteiden myötä.

Tietoja alasta

  • Ammattinimikkeitä opintojen jälkeen ovat esimerkiksi tietoverkkoasentaja, ICT-asentaja, IT-tukihenkilö, järjestelmätukihenkilö, sovelluskehittäjä, tekninen asiakaspalvelija ja tietoliikenneasentaja.
  • Tehtäviä ovat esimerkiksi tietojenkäsittely, ohjelmisto- ja sovelluskehitys, kytkinlaitteiden asennukset ja asiakaspalvelu.
  • Alalla tarvitaan tarkkuutta, loogista ajattelua, harkitsevaisuutta sekä yhteistyö- ja sosiaalisia taitoja.

Opintojen sisältö

  • Ennen opintojen alkamista teet yhdessä opettajiesi kanssa suunnitelman siitä, mitä opiskelet ja millä tavalla. Opintojen kesto ja opiskelutavat riippuvat suunnitelmasta sekä aikaisemmasta osaamisestasi.
  • Sinun on mahdollista suorittaa kokonaisia tutkintoja tai yksittäisiä tutkinnon osia.
  • Opinnot mahdollistavat laajat valinnanmahdollisuudet. Voit suorittaa opintoja myös Ekamin muilta aloilta.
  • Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä löydät koulutusvaihtoehtojen alta.

Koulutusvaihtoehtojamme

Opintojen jälkeen

Hakeminen

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Virve Eronen
 
Opintosihteeri
Merja Lehtola (Hamina)
 

Datanomikoulutuksemme on Kiltakoulu:

Jaa