Kymen Konservatorio - soittajasta muusikoksi | Ekami

Oletko soittamisen tai laulamisen taidokas harrastaja vai jo ammattilaisen alku? Ekamin musiikkialalla eli Kymen Konservatoriossa voit opiskella musiikkialan perustutkinnon. Kolmivuotisessa koulutuksessa saat ammatilliset perusvalmiudet rytmimusiikin alalle, valmiudet alan korkeakouluopintoihin ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Kymen Konservatoriossa voit opiskella yleisimpiä rytmimusiikin instrumentteja, kuten kitara, sähköbasso, rummut, piano, laulu ja tavanomaisimmat puhallininstrumentit. Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka koostuu muun muassa esiintymisistä, studiotyöskentelystä, ohjelmiston valmistamisesta ja musiikkiteatterista.

Yhtyetyöskentely on tärkeä osa opintoja - oman instrumenttisi itsenäinen ja tavoitteellinen harjoittelu kaiken A & O.

Pääsyvaatimuksena opintoihin on peruskoulun oppimäärä ja hyvä harrastajamuusikon soitto- tai laulutaito sekä valmiudet rytmimusiikin alalle. Sinulta edellytetään kykyä itsenäiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn. Emme edellytä aikaisempia tavoitteellisia musiikkiopintoja.

Opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen perusteella.

Kymen Konservatorion toimitilat sijaitsevat Kotkassa, Kotekon kampuksella. Opiskelijoille on tarjolla viihtyisä oppimisympäristö musiikinopetukseen suunnitelluissa tiloissa. Tilat mahdollistavat kouluajan ulkopuolella tapahtuvan henkilökohtaisen harjoittelun ja yhtyemusisoinnin.

HAKEMINEN

Katso lisätietoja ja hakuohjeet täällä >

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Jari Puheloinen
 
Tutustu myös valtakunnalliseen musiikkialan koulutuksen esitteeseen alla olevasta kuvakkeesta: