Opiskelu Konservatoriossa | Ekami

Musiikkialan perustutkinto, muusikko

Musiikkialan perustutkintokoulutuksessa saat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet monipuolisessa ja haastavassa rytmimusiikin kentässä sekä jatko-opintovalmiudet rytmimusiikin korkeakouluopintoihin.

Suoritat opintoja sekä lähiopetuksessa että työssä. Keskeisen osa menestyksekästä opiskelua on itsenäinen harjoittelu. Henkilökohtainen ja pienryhmissä tapahtuva lähiopetus mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen sekä tiiviin yhteistyöhengen opettajien ja opiskelijoiden välille. Opiskelu lähiopetuksessa on päiväopiskelua lukujärjestyksen mukaisesti klo 8.00–15.45.

Opintojen sisältöjä

Pakolliset tutkinnon osat

 • Työtehtävän suunnittelu
 • Musiikkiohjelmiston valmistaminen
 • Muusikkona toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Solistina toimiminen
 • Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä
 • Sovittaminen ja soitintaminen
 • Produktiotyö
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

 • Äänentoistotekniikka
 • Äänen tallentaminen
 • Säveltäminen

Katso tästä, miten tutkinto toteutetaan meillä Ekamilla: toteuttamissuunnitelma (pdf)

Opintojen sisällöistä voit lukea lisää Opetushallituksen tutkinnon perusteista.

Monipuolinen työpaikalla tapahtuva oppiminen luo sinulle hyvät mahdollisuudet työelämäkontakteihin ja ammatillisiin työympäristöihin tutustumiseen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen koostuu tavanomaisista rytmimusiikkialalla toimivan muusikon työtehtävistä kuten erilaiset esiintymiset, studiotyöskentely, ohjelmiston valmistaminen ja musiikkiteatteri. Työssäoppimista on osin ilta- ja yötyönä, myös viikonloppuisin.

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Jari Puheloinen