Rannikkopajat

Nuorten työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Nuorten työpajatoiminta on osa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyä nuorten sosiaalista vahvistamista ja se toteuttaa osaltaan nuorisotakuuta. Nuorten työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämätaitoja. Valmentamisen menetelminä voi olla työ-, työelämä-, yksilö ja ryhmävalmennus.

 

Etsivän nuorisotyö auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Alueen kunnat ostavat Rannikkopajoilta myös aikuisten työpajatoimintaa sekä koto-toimintaa. Niitä ohjaa ja rahoittaa kuntien kanssa tehdyt lisäsopimukset.

Nuorten työpajatoimintaa on toteutettu useilla paikkakunnilla jo yli 30 vuotta. Rannikkopajat aloitti toimintansa 1.5.2007 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän alaisuudessa.

Asiakaslupaus

...Sillä Sinä olet ainutkertainen

Rannikkopajojen tehtävänä on tukea ja ohjata oman elämänhallinnan sekä koulutus- ja työvalmiuksien saavuttamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä.
 
Työpajat ja etsivä nuorisotyö tarjoavat sosiaalista vahvistamista sekä yksilöllisen väylän koulutukseen ja työelämään. Työpajoilla opitaan ja kerrytetään osaamista tekemällä.
 
Meillä jokainen on ainutkertainen oman elämänsä tekijä!

Rannikkopajojen laatulupaus

"Olemme aidosti läsnä ammattilaisina ja valmennamme tulevaisuuteen."

Seuraa meitä

Jaa