Ajankohtaista

 • Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja puutteelliset digitaidot voivat johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Korona-pandemian aikana digitaitojen tärkeys korostui vahvasti opiskelussa, etätyössä, viranomaisasioinnissa sekä kaikessa keskinäisessä yhteydenpidossa. Kun Digiaktorit -hanke alkoi vuoden 2018 alkupuolella, ei osattu edes arvata, miten oikeaan ajankohtaan se tuli. Hankkeen aikana tehdyt digitaitoja vahvistaneet koulutukset, työpajat ja digitutor-toiminta mahdollistivat omalta osaltaan Ekamissa onnistuneen​​​​​​​siirtymisen etäopetukseen ja -valmennukseen keväällä 2020.   Hankkeen...
 • Kymenlaakson koronavirustilanne jatkuu leviämisvaiheessa. Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että nykyisessä tilanteessa Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 14.2.2021 asti. Lisäksi Aluehallintovirastolle annettiin suositus jatkaa leviämisvaiheen rajoitusten mukaista päätöstä tapahtumista ja yleisötilaisuuksista 28.2.2021 asti. AVI valmistelee määräystään annettavaksi ensi viikolla. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa etäopetuksessa, -ohjauksessa sekä etävalmennuksessa 14.2.2021 asti. Välttämättömän lähiopetuksen ja -...
 • Tiedote päivitetty 5.1.2021 uusien päivämäärien osalta. Kymenlaakson koronavirustilanne jatkuu leviämisvaiheessa. Koronakoordinaatioryhmä antoi kunnille suosituksen jatkaa joulukuun alussa annettuja rajoituksia ja suosituksia 31.1.2021 asti. Samoin aluehallintovirastolle annettiin suositus jatkaa julkisiin kokoontumisiin liittyvää määräystä samaan ajankohtaan saakka. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa etäopetuksessa, -ohjauksessa sekä etävalmennuksessa 31.1.2021 asti. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan. Ammatillinen koulutus Etäopinnot ja...
 • Yhtymäkokous hyväksyi 17.12.2020 kuntayhtymäkonsernin talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Koulutuskuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen. Talousarvio ja -suunnitelma koostuu kuntayhtymän strategiaosiosta, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Kuntayhtymäkonsernin vuoden 2021 talousarvion toimintatuottojen tavoite on 31,2 miljoonaa euroa, toimintakate 2,4 miljoonaa euroa ja tulos 0,03 miljoonaa euroa. Investointeja toteutetaan 1,5...
 • Kymenlaakson koronavirustilanne jatkuu leviämisvaiheessa. Koronakoordinaatioryhmä antoi kunnille suosituksen jatkaa joulukuun alussa annettuja rajoituksia ja suosituksia 10.1.2021 asti. Samoin aluehallintovirastolle annettiin suositus jatkaa julkisiin kokoontumisiin liittyvää määräystä samaan ajankohtaan saakka. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa etäopetuksessa, -ohjauksessa sekä etävalmennuksessa 10.1.2021 asti. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan. Ammatillinen koulutus Etäopinnot ja välttämätön lähiopetus järjestetään opiskelijoiden...
 • Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on 30.11.2020 Kymsoten esityksestä todennut, että Kymenlaakson koronavirustilanne on leviämisvaiheessa. Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on antanut rajoituksia ja uusia suosituksia leviämisvaiheeseen. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa siirrytään etäopetukseen, -ohjaukseen ja -valmennukseen keskiviikosta 2.12.2020 alkaen. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan. Etäjakso kestää 6.1.2021 asti. Ammatillinen koulutus Etäopinnot ja välttämätön lähiopetus järjestetään opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen...
 • Koko Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella on siirrytty koronavirustilanteessa kiihtymisvaiheeseen. Kymenlaaksossa on esiintynyt useita erillisiä tartuntaryppäitä eri puolilla maakuntaa. Viimeisen viikon ajan päivittäiset tartuntamäärät ovat olleet kasvussa ja tartuntoja on ilmennyt yhtä paljon maakunnan etelä- ja pohjoisosissa. Kymsote suosittelee nyt kaikkia kymenlaaksolaisia harkitsemaan tarkasti sosiaalisia kontaktejaan ja miettimään erilaisten läheisten ja ystävien välisten kokoontumisten järjestämistä muilla tavoin kuin fyysisesti tapaamalla. Kymsoten tiedote...
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin Kotekon kampuksella opiskelleella opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Koronavirukselle on mahdollisesti altistunut 16 opiskelijaa sekä ryhmän opettaja. Heidät on asetettu Kymsoten toimesta karanteeniin ja altistuneiden opiskelijoiden opetus jatkuu etäopintoina erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja käyttäen. Muita altistuneita ei tämän hetken tiedon mukaan ole, eikä muilla Ekamin kampuksilla ole tullut tietoon koronavirustartuntoja. Ekamilla on Kotekon kampuksen lisäksi kaksi muuta kampusta Kotkassa ja yksi Haminassa...
 • Ekami on mukana järjestämässä Kymenlaakson innovaatioverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa Ideakymi – Kymenlaakson ideakilpailun 15.9.–15.11.2020. Kilpailun tarkoituksena on rohkaista innovatiivisuuteen ja luovuuteen etsimällä, löytämällä ja palkitsemalla innovaatioita, keksintöjä tai ideoita, joilla voidaan nähdä olevan kaupallista potentiaalia. Kilpailussa menestymisestä on luvassa rahallinen palkkio.  Kilpailun toteuttaminen Kilpailuaika on 15.9.–15.11.2020. Ehdotusten tulee olla perillä viimeistään 15.11.2020 klo 16.00. Ideaehdotus tehdään suomeksi. Ehdottaja antaa ehdotukselleen nimen...
 • Ekamin kampuksilla ovat aloittaneet osana opiskelijahuoltoa Etsivä nuorisotyö Findersin kampusetsivät Päivi Martikainen ja Mari Ukkonen. Kampusetsivien tehtävänä on olla alle 29-vuotiaan opiskelijan tukena ja auttaa erilaisissa haasteissa, jotta opiskelut etenisivät suunnitellusti ja että nuori saisi 2. asteen ammatillisen tutkinnon. Ole yhteydessä mikäli - opiskelijalle kertyy poissaoloja tai häntä ei tavoiteta - havaitset opiskelijalla arjenhallinnan haasteita - opiskelija tarvitsee apua viranomaisasioissa - opiskelija tarvitsee palveluohjausta oppilaitoksen sisällä tai ulkopuolella ...
 • Videolla joukko Ekamin Rannikkopajojen valmentajia ja nuoria kertoo, mistä he innostuvat työssään. Pääset katsomaan videon tästä.  Video on osa Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n uuden nimen lanseerausta. Uusi nimi on Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.
 • Etätyöhön lähdettäessä minulla ei ollut juurikaan varsinaisia tavoitteita, koska koko tilanne oli uusi ja en tiennyt miten siihen pitäisi suhtautua. Etätyössä on joutunut laittamaan tehtäviä tärkeysjärjestykseen, koska nyt on itse vastuussa siitä, että tehtävät tulee tehtyä annettuun aikaan mennessä. Huomasin että etätöiden aikana luovuuteni alkoi kukkimaan aivan eri tavalla kuin pajalla. Uskon, että siihen liittyy se vapaus ja oma rauha, mikä tämän myötä tuli. Huomasin myös, että tällainen työtapa sopii minulle. Minusta on kivaa itse kontrolloida mitä tekee ja milloinkin, kunhan hommat tulee...
 • Päivystys Kotkan Ohjaamon Discord-alustalla tiistaisin klo 13 - 17 ja Nuorten Hamina -alustalla torstaisin klo 12 - 16. Kutsulinkit löytää mm. Kotkan Ohjaamon ja Nuorten Haminan nettisivuilta.
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä nuorten työpajatoiminnasta sekä etsivän nuorisotyön järjestämisestä vastaava Rannikkopajat siirtyi poikkeustilanteen alkaessa pääsääntöisesti yksilöohjaukseen ja etävalmennukseen. Rannikkopajat tarjoaa monipuolista ja vaikuttavaa toimintaa eteläkymenlaaksolaisille pääosin alle 29-vuotiaille nuorille. Nuorten työpajoilla sekä etsivässä nuorisotyössä työskentelevät valmentajat ja etsivät on nimetty yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen työntekijöiksi. Rannikkopajojen valmentajilla on ollut jo aiemmin valmius kohdata nuoria verkossa ja...
 • Etelä-Suomen Aluevirasto myöntänyt Rannikkopajoille vuodelle 2020 merkittävän summan valtionavustusta. Nuorten työpajatoiminnan toteuttamiseen myönnettiin 315 000 euroa ja Etsivään nuorisotyöhön 150 000 euroa 6 henkilötyövuoden palkkaukseen. Avustuksessa on huomioitu mm. Rannikkopajojen toiminnan vaikuttavuus, laatu ja omarahoitus sekä alueen tilanne, kuten nuorten syrjäytyminen ja työttömyystilanne.    Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän alla toimiva Rannikkopajat on työ- ja yksilövalmennuksen, sosiaalisen vahvistamisen ja työllistävän työpajatoiminnan ja Etsivän nuorisotyön yksikkö...
 • Poikkeusoloista johtuen Rannikkopajoilla on siirrytty etävalmennukseen. Toteutamme laadukasta etävalmennusta monikanavaisesti ja pyrimme löytämään nuorille sopivimmat kanavat työskentelyyn. Hyödynnämme pääasiassa Google Classroomia valmennusympäristönä, missä valmentajat voivat sujuvasti jakaa monipuolisia tehtäviä valmentautujille ja valmentautujat palauttavat suorittamiaan tehtäviä.   Ote Rannikkopajojen Instagramista, kurkistus Lounaskahvila Messin etävalmennukseen: "Classroom toimii alustana, jonka kautta nuoret tekevät heille annettuja etätehtäviä. Omasta mielestä näyttää todella...
 • Rannikkopajat toimii vastuullisena työvalmennustoimijana. Haluamme turvata valmentautujien ja henkilöstön terveyden myös koronavirusaikana.  Valmentautujat ja henkilöstö on siirtynyt etävalmennukseen. Etsivät ja yksilövalmentajat tavoittaa verkon välityksellä ja puhelimitse.
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami siirtyy valtioneuvoston linjauksen mukaisesti keskiviikkona 18.3.2020 kaikkien koulutusten sekä yksilö- ja ryhmämuotoisten valmennusten osalta ohjattuun etäopiskeluun ja -opetukseen toistaiseksi. Uusia ryhmiä ei aloiteta. Tilannetta seurataan päivittäin ja ohjeistusta täydennetään tarvittaessa. Lähiopetus keskeytetään vähintään 13.5.2020 asti. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöstön jäsenten ja opiskelijoiden, (astma, diabetes, sydänsairaus ym.) on syytä jäädä kotiin etätöihin tai -opiskeluun huomisesta tiistaista 17.3. alkaen. Opiskelijoiden sovittava...
 • Ekami toimii vastuullisena työnantajana ja opiskelupaikkana ja haluaa turvata henkilöstön, opiskelijoiden ja valmentautujien terveyttä myös koronavirusaikana. Seuraamme tilannetta ja THL:n ohjeistusta. Jaamme tietoa käsienpesun ja hygienian tärkeydestä Intrassa, Wilmassa, infonäytöillä, wc-tiloissa ja ilmoitustauluilla. Kampuksien pääauloista löytyy käsidesiautomaatteja. Ammatillinen koulutus, työpajatoiminta sekä etsivä nuorisotyö jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Mikäli tilanne muuttuu ratkaisevasti, voivat terveysviranomaiset antaa oppilaitoksia koskevia määräyksiä, joita Ekami noudattaa...
 • Kaupunkifestivaali Valojen yö valtaa Haminan valolla perjantaina 13.9.2019, ja Rannikkopajat ovat ensimmäistä kertaa mukana. Pormestarintalon valopuistossa on mahdollista päästä ihastelemaan Rannikkopajojen valmentautujien toteuttamaa valotaidetta. joissa on käytetty mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. ”Ideointi teoksiin on lähtenyt musiikista. Inspiraationa on toiminut Camille Saint-Saensin sävelmä Aquarium, ja valotaideteoksen teemaksi valikoitui vedenalainen maailma. Valotaiteen toteuttamiseen on käytetty paljon kierrätysmateriaaleja.” kertoo Taidepajan työvalmentaja Mariikka...
 • 1.9.2019 alkaen osa Rannikkopajojen työpajoista on vaihtanut nimeään. Keittiöpaja Karhu toimii jatkossa nimellä Lounaskahvila Karhu, Kahvila Messi vaihtaa myös nimensä Lounaskahvila Messiksi. Toiminnot pysyvät kuitenkin samoina, ja lounaan lisäksi lounaslahviloistamme voi tilata tuotteita kokouksiin tai juhliin. Rannikkopajojen lounaskahvilat, Karhu, Messi ja Kalaranta, toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleeksi lounaalle. Ruokalistat löytyvät ruokapaikka.fi sivustolta. Karhulassa toimineet Puutyöpaja sekä Työpalvelupaja Karhu yhdistyvät yhdeksi työpajaksi, jonka nimi on jatkossa Puu- ja...
 • Rannikkopajojen Kädentaitopaja muuttaa heinäkuussa Kotkansaarelle, kun Kotekon E-siiven toisen kerroksen remontti saadaan valmiiksi. E-siiven saneeraus on ollut mittava projekti, joka on toteutettu lähes kokonaan Ekamin opiskelijoiden oppilastyönä. Projektissa vanhat metallityön tilat on peruskorjattu ja muutettu Rannikkopajojen tarpeisiin soveltuviksi.  Alakerran osalta tilat ovat olleet jo tammikuusta 2018 käytössä, ja yläkerta valmistuu tämän kevään aikana. Työvalmentaja Reetta Pasanen siirtyy Kädentaitopajan kanssa jatkamaan toimintaa uusiin tiloihin. Kesän ja alkusyksyn aikana myös...
 • Rannikkopajojen Starttipaja jäi nimenä historiaan, kun toiminta nimettiin uudelleen Sparri-valmennukseksi. Sparri on VALMA-koulutuksen pienryhmä erilaisessa oppimisympäristössä nuorten työpajoilla. Sparri-valmennus koostuu yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Nuoren kanssa yhdessä asetetaan tavoitteet tulevalle lukuvuodelle ja mietitään keinot, joilla lähdetään kulkemaan kohti tavoitteita. Sparrin toiminta on nuori- ja ryhmälähtöistä, monipuolista ja toiminnallista. Sparrilla huomioidaan erilaiset oppijat ja pyritään rakentamaan monipuolista toimintaa, mikä koostuu pöydän ääressä työstettävistä...
 • Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy myönsi tänään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle, Ekamille, ISO 9001:2015 Kiva-laatusertifikaatin. Ennen Ekamia laatusertifioinnin on tässä laajuudessa Suomessa saanut vain muutama ammattiopisto.  – ISO 9001:2015 sertifikaatti on osoitus siitä, miten hienoa työtä Ekamin henkilöstö, esimiehet ja johto ovat kyenneet tekemään ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanossa. Tärkeää on myös se, että sertifikaatti koskee koko Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymäkonsernin toimintaa, niin ammattiopistoa, Rannikkopajoja kuin Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus...

Jaa

***