Kehittäminen ja hankkeet

Kehittämistoiminta on osa Rannikkopajojen arkea. Rannikkopajat on mukana toteuttamassa hanke- ja kehittämistyötä yhdessä työelämän ja Ekamin oppilaitoksen kanssa. Aktiivisen hanketoiminnan avulla toteutamme strategiaa ja parannamme perustehtäväämme.

Meneillään olevat hankkeet

 

Yhteistyössä Ekamin kanssa:

EKAmies - Etäpajalta ammattiin

Hankkeen päätavoitteena on nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy ja tasaarvon lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa.

Jatkoon

Hankkeen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuina olevien ryhmien osal-listumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

Yhdessä - Tillsammans

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijatoiminnan kehittäminen

 

Toimintaan siirtyneet hankkeet

 

Kamoon

Hankkeen tavoitteena on löytää vaikeasti tavoitettavia nuoria koulutettujen vertaistukea tarjoavien nuorten kanssa ja palauttaa nuoria jo olemassa olevien matalan kynnyksen palveluiden piiriin.

Kätzy!

Tavoitteena on hahmottaa nuoren opiskeluala, löytää nuoren opiskelumotivaatio sekä vahvistaa koulutuspolkumotivaatiota kohti toisen asteen tutkintoa. Asiakkaan omia voimavaroja ja omaelämään liittyviä osa-alueita kartoitetaan erikoisasiantuntijaverkostoa hyödyntäen.

 

Päättyneet hankkeet

Digiaktorit

Hämeen ELY-keskuksen ja ESR:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitumiskehitystä.

Etsivän nuorisotyön aluekoordinointi

Alueellisen koordinoinnin ja etsivän nuorisotyön toimijoiden yhteisten toimintatapojen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2019, ja tilannekuvan koostaminen alueen etsivistä.

Hätis

Etsivä nuorisotyö on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa Hätis-tilapäismajoitushanketta yhteistyössä Kotkan alueen verkoston kanssa. Toiminnasta vastaa Kotkan aikuissosiaalityö. Hätis tarjoaa tilapäisasumista, jossa opetellaan sekä itsenäistä asumista että arjenhallintaa suunnitelmallisesti.

Ohjaamo Hamina (osatoteuttaja) ja Ohjaamo Pyhtää (osatoteuttaja)

Moniammatillisen palvelupisteen, Ohjaamon, mallintaminen ja käynnistäminen, niin että nuorille löydetään tarkoituksenmukaisia ja joustavia polkuja koulutukseen ja työn pariin. Tarkoituksena on yhteisen työotteen luominen ja kokeileminen sekä verkostoyhteistyön lisääminen. Tavoitteena on myös ohjauksen osaamisen ja verkko-ohjauksen välineiden kehittäminen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Thaliala - esittävät oppimisympäristöt

Teatterin tekeminen osallisuuden lisäämisen, suomen kielen oppimisen ja eri ammattialoihin tutustumisen välineenä.

Lisätietoja

Työpajajohtaja Virpi Jonsson

Valmennuspäällikkö Anne Loikkanen

Valmennuspäällikkö Hanne Hietapuro

Jaa