Etsivän nuorisotyön aluekoordinointi

Syksyllä 2018 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan etsivän nuorisotyön aluekoordinaattorina aloitti etsivän nuorisotyön Findersin yksilövalmentaja Leena Valtonen.

Kohderyhmä

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen etsivät ja etsivän nuorisotyön osaamiskeskus. Aluekoordinaattorin tehtävänä on toimia verkoston kokoavana henkilönä ja laatia toimintasuunnitelma yhdessä alueen etsivien kanssa. Koordinaattori toimii oman alueensa tiedonvälittäjänä ja tukena etsivää työtä tekeville. Yhteistyö aluehallintoviraston, alueellisen työn kansallisen koordinaattorin ja etsivän nuorisotyön aluekoordinaattoreiden kanssa on tiivistä. Lisäksi aluekoordinaattori vastaa alueellisten tapaamisten ja koulutusten järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Tavoite

Alueellisen koordinoinnin ja etsivän nuorisotyön toimijoiden yhteisten toimintatapojen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2019, ja tilannekuvan koostaminen alueen etsivistä. Tilannekuvassa kartoitetaan mm. työsuhteiden tilaa, ohjausmahdollisuuksia työpajoille ja Aikalisä-toimintamalliin liittyviä asioita. Tilannekuvista alueellisen työn kansallinen koordinaattori kokoaa valtakunnallista tietoa. Ajankohtaisista asioista tiedottamisen kehittäminen alueen etsivien esimiehille.

Toimintatavat

Vuoden 2019 aluekoordinoinnissa toteutetaan yhteistä toimintasuunnitelmaa. Painotus on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteisissä ja omissa tapaamisissa, joissa tarkoituksena on alueen etsivää työtä tekevien välinen yhteistyö ja yhdessäolo.

Alueellisissa tapaamisissa pääpaino on etsivien välisessä avoimessa keskustelussa, kuulumisten vaihdossa ja erilaisten kokemusten, toimintatapojen, näkökulmien ja ajatusten jakamisessa. Tapaamisten tarkoituksena on myös hyvien (ja huonojen) käytäntöjen jakaminen sekä etsivän työn identiteetin tukeminen.

Alueen etsivien toimintamalleja pyritään yhdenmukaistamaan niin, että laadukasta etsivää nuorisotyötä on saatavilla jokaisessa kunnassa. Verkostoituminen, toisiin tutustuminen ja vertaistuen saaminen/antaminen kuuluvat lisäksi oleellisesti tapaamisten sisältöön. 

Sijainti

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

 

Jaa