Kamoon

Nuorten tavoittaminen vertaistuen avulla.

KAmOOn löytää vaikeasti tavoitettavia nuoria, koulutettujen vertaistukea tarjoavien nuorten kanssa, ja palauttaa nuoria jo olemassa olevien matalan kynnyksen palveluiden piiriin.

 

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat alle 29–vuotiaat, ilman toisen asteen tutkintoa olevat kotkalaisnuoret ja nuoret aikuiset. Nuoret ovat tippumassa palveluverkon ulkopuolelle tai ovat jo palveluiden tavoittamattomissa.

 

Tavoite

Tavoitteena on, yhteistyössä koulutettujen vertaistukijoiden kanssa, tavoittaa vaikeasti palveluihin sitoutuvia nuoria. KAmOOnin tarkoituksena on mahdollisimman monen palveluiden ulkopuolelle pudonneen nuoren palauttaminen takaisin palveluiden piiriin, sekä nuorten osallistaminen omassa elämässään.

Nuoren voimavarojen mukaan luodaan oma henkilökohtainen polku kohti toisen asteen koulutusta. Toiminta vahvistaa ja rohkaisee nuorta ottamaan askeleita kohti osallisuutta ja oman elämänsä hallintaa vertaistukea hyödyntäen. KAmOOnin tavoitteena on vahvistaa nuoren onnistumisen ja selviytymisen malleja sekä saattaen ja tukien ohjata nuori henkilökohtaisessa suunnitelmassa sovittuun palveluun.

 

Toiminnan sisältö

Palvelu toteutetaan Etsivän nuorisotyön mallia, keinoja ja verkostoa hyödyntäen tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta viedään ensin nuoren luo pilotin aikana koulutettujen ja valmennettujen vertaistukijoiden kanssa. Vertaistukijat ovat jo elämänsä kuntoon saaneita nuoria, jotka toimivat ammattilaisten työparina.

Nuoret tuodaan saattaen, vertaistukea hyödyntäen matalan kynnyksen palveluiden piiriin ja pyritään sitouttamaan niihin. Vertaistukijat toimivat työparina, tapaamisten mahdollistajina sekä viestin viejinä kohderyhmään. Vertaistukija voi omaan kokemukseen perustuvalla tiedolla tukea ja vahvistaa palvelun toteutumista. Tiedon lisäksi vertaistukija voi lisätä ammattilaisen uskottavuutta ja luotettavuutta.

Kun nuori sitoutuu työntekijään ja tavoitteisiin, otetaan käyttöön nuoren oma henkilökohtainen budjetti, jolla yhdessä nuoren kanssa harjoitellaan osallistamista ja oman talouden ja elämän hallintaa.

Nuoren vahvistuessa ja sitoutuessa tiukemmin palveluun, siirrytään yhdessä etsimään sopivaa jatkopalvelua. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä Rannikkopajojen KäTzy!, että Sotekin Wörtti pilottien kanssa, niin että nuori saatetaan turvallisesti seuraavan palvelun piiriin.

Nuoren ja palvelun tukena toimii moniammatillinen asiakastiimi, jossa käydään läpi nuorten tilanteita ja selvitellään mahdollisia esiin nousevia haasteita ja ongelmia sekä tehdään tarvittavat viranomaispäätökset.

Sijainti

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

 

 

”Asia on helpompi ottaa vastaan toisen nuoren tukemana ja työntekijän kohtaaminen, ja sen kynnys madaltuu, kun mukana on toinen nuori.”

Lisätietoja

Yksilövalmentaja Tommi Iivonen

Jaa