Kätzy!

Sosiaalisen kuntoutuksen ja koulutusvalmiuksien vahvistamista kotkalaisille 17-29-vuotiaille henkilökohtaisen koulutuspolun avulla. 

Rannikkopajojen KÄtzy!:n tavoitteena on kehittää ja löytää toimintamalli, joka tukee ilman toisen asteen tutkintoa olevien nuorten mahdollisuuksia päästä koulutukseen tai työelämään.  Pohjautuu Kotkan kaupungin tulevaisuusstrategiaan, jossa kaupunki on määritellyt haluavansa olla ”Oppiva ja yrittävä Kotka, jossa koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki luo hyvät elämän edellytykset ja kannustaa uudistumaan”.

Kohderyhmä

Tarkoituksena on tavoittaa kotkalaisia, ilman perustutkintoa olevia 17-29-vuotiaita nuoria, joita ohjataan koulutukseen.

Tavoite

Tavoitteena on hahmottaa nuoren opiskeluala, löytää nuoren opiskelumotivaatio sekä vahvistaa koulutuspolkumotivaatiota kohti toisen asteen tutkintoa. Asiakkaan omia voimavaroja ja omaelämään liittyviä osa-alueita kartoitetaan erikoisasiantuntijaverkostoa hyödyntäen. Mikäli voimavaroja ei ole, nuoren kanssa yhdessä mietitään miten niitä voisi saavuttaa.

Oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppilashuollon sekä muun henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tehdä nuorelle Ekamin koulutustarjonta ja tilat sekä oppimisalustat tutuiksi, jolloin opiskelutaidot lisääntyvät. Menemme sinne missä koulutus on, ja näin varmennetaan tuen jatkuminen nuoren siirtyessä opiskelijaksi, mikäli tuen tarvetta vielä on.

Lisäksi KÄtzy!:ssä kokeillaan uusia digitaalisia valmennusmenetelmiä, joissa kohderyhmä elää.

Toiminnan sisältö

Keskiössä on yhteistyö sosiaalitoimen ja Rannikkopajojen Etsivän nuorisotyö Findersin sekä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ammattialojen opettajien ja opinnonohjaajien kanssa. Nuoren tukena arjessa on henkilökohtainen yksilövalmentaja, joka tekee kohdennettua yhteistyötä asiantuntijaverkoston kanssa. Siirtyminen palveluntarjoalta toiselle tapahtuu saattaen vaihtaen sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi.

Yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin tutustutaan opiskelualoihin, etsitään omaa alaa sekä yhteensovitetaan nuoren elämäntilannetta ja opiskelua. Verkkotyöskentely ja henkilökohtainen kohtaaminen toimivat itsearvioinnin työkaluina, joita hyödynnetään työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Oppimisvalmennus- ja osaamiskartta - menetelmien lisäksi käytetään muita työvälineitä ja menetelmiä sen mukaan mitä henkilökohtaistamisen kautta ilmenee.

Ryhmätapaamiset ovat toiminnallisia, keskittyen sosiaalisen kestävyyden menetelmäosaamisen ympärille.

Sijainti

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

 

 

Pikavoittojen sijaan kestävää kehitystä henkilökohtaistamisen menetelmin.

Lisätietoja

Yksilövalmentaja Tuula Hasko

Jaa