Thaliala - esittävät oppimisympäristöt

Teatterin tekeminen osallisuuden lisäämisen, suomen kielen oppimisen ja eri ammattialoihin tutustumisen välineenä.

Thaliala-hanke kestää kesäkuuhun 2020 asti ja sen rahoittajana toimii Opetushallitus.

Kohderyhmä

Oppimisympäristö on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille.

Tavoite

Thaliala-oppimisympäristössä tavoitteena on osallistaa nuoria yhteiskuntaan taiteen tekemisen keinoin. Jakson aikana suomen kielen taito ja rohkeus käyttää kieltä erilaisissa tilanteissa lisääntyvät. Osallistuja pääsee tutustumaan eri ammattialoihin ja pääsee osoittamaan osaamistaan. Jakson aikana osallistuja saa myös yksilövalmentajan tuen urasuunnitteluun sekä arjen asioihin.

Hankkeen aikana kehitetään konsepti innovatiivisesta ja kielitietoisesta tavasta ohjata maahanmuuttajia kohti koulutusta ja työelämää.  Konsepti on mallinnettavissa oppilaitoksiin ja nuorten työpajoille valtakunnallisesti.

Toiminnan sisältö

Suomen kielen oppimiseen ja eri ammattialoihin tutustumiseen käytetään välineenä teatterin tekemistä. Kielen oppiminen tapahtuu toiminnallisesti, aidoissa työtehtävissä ja dramatisoiduissa tilanteissa. Improvisaatiotekniikalla toteutetaan lyhyitä esityksiä ja tehdään pieni näytelmä.

Teatteriesityksen tekemisen aikana harjoitellaan mm. lavasteiden tekemistä, puvustamista, kampauksia ja maskeerausta, hankitaan rekvisiittaa ja valmistetaan sitä, budjetoidaan, markkinoidaan jne. Näiden tehtävien ansiosta osallistuja pääsee tutustumaan eri ammatteihin, kuten artesaanin, merkonomin, laitoshuoltajan, sähköasentajan sekä talonrakentajan ammatteihin.

Lisätietoja

Mikko Kamila, hankevastaava

 

Jaa

***