Kestävä kehitys

Olemme käärineet hihat jo 2016, jolloin valmistui Rannikkopajojen ensimmäinen Kestävän Kehityksen - ohjelma.

Arvostamme toimintateemoina yhteiskuntavastuuta ja kestävän kehityksen edistämistä sekä tulevaisuuskasvatusta.

Me voimme, me haluamme, me toimimme ja me teemme. Yhdessä.

Kestävä tulevaisuus

Rannikkopajojen Kestävän kehitys – Tulevaisuuden Käsikirja toteuttaa osaltaan Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymän vuosille 2020-2024 strategian toimeenpanoa sekä Ekamille myönnettyä ISO 14001 sertifikaattia. 

Käsikirjan sisältö jakautuu kestävän kehityksen neljään osa-alueeseen (taloudellinen, ekologinen, kulttuurillinen sekä sosiaalinen kestävyys). Käsikirjan arvoina ovat olleet myös vastuullisuus, kohtuullisuus sekä ihmistenvälisyys.

Työarkemme tavoitteena on, että kestävä kehitys näkyy läpileikkaavasti Rannikkopajojen kaikissa toiminnoissa ja se on vankasti sidottu Rannikkopajojen toimintakulttuuriin.

Toimimme ja kehitämme yhteisönä kestävän kehityksen ja kestävän tulevaisuuden sisältöjä.

 

 

 

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys on toimintojemme ytimessä. Käsikirjanamme on osallisuus, osallistava työote sekä kestävän kehityksen teemat. Työyhteisömme on sitoutunut taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen sekä kulttuurillisen kestävyyden rakentamiseen sekä ylläpitämiseen Rannikkopajojen toimintaympäristössä.

 

 

 

Ekologinen kestävyys

 

 

Taloudellinen kestävyys

 

 

 

Kulttuurinen kestävyys

 

 

Jaa