Strategia

Rannikkopajojen toimintaa ohjaa Ekamin strategia, joka on tehty vuosille 2020 - 2024. Strategiassa määritellään muun muassa missio, arvot, visio ja toiminnan painopistealueet. Uudelle strategiakaudelle lähdettäessä toimintaympäristöä leimaa muutosten nopeus ja ennakoimattomuus, työelämän muuttuvat tarpeet sekä teknologian kehitys. Lisäksi syrjäytyneiden nuorten ja eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvamassa. Eriarvoistuminen näkyy ennen kaikkea polarisoitumisena; ne, joilla menee jo ennestään hyvin, menee entistä paremmin ja huono-osaisemmat joutuvat entistä ahtaammalle yhteiskunnan muutosten keskellä. Lisäksi yhteiskuntamme monikulttuuristuminen jatkuu edelleen.

Rannikkopajoilla olemme asiakasta varten, toimimme vastuullisesti ja onnistumme yhdessä. Toimimme yksilöä kunnioittaen tarjoten laadukasta ja yksilöllistä valmennusta osallistaen valmentautujaa. Teemme yhteistyötä valmentautujan verkostojen kanssa, jotta pystymme vastaamaan valmentautujan tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.

Asiakaslupauksemme

Rannikkopajojen tehtävänä on tukea ja ohjata oman elämänhallinnan sekä koulutus- ja työvalmiuksien saavuttamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä. Työpajat ja etsivä nuorisotyö tarjoavat sosiaalista vahvistamista sekä yksilöllisen väylän koulutukseen ja työelämään. Työpajoilla opitaan ja kerrytetään osaamista tekemällä. Meillä jokainen on ainutkertainen oman elämänsä tekijä!

Missio

Rannikkopajat on työvalmennuksen ja työllistämisen yksikkö, joka tarjoaa Kotka-Hamina-Virolahti-Pyhtää-Miehikkälä alueella erilaisia työ-, harjoittelu-, sekä koulutusjaksoja sekä lisäksi etsivän nuorisotyön palveluita.

Visio

Rannikkopajojen visio on olla tunnettu yksilöllisestä sekä laadukkaasta tuesta ja ohjauksesta, jota se tarjoaa valmentautujan oman elämänhallinnan, koulutus- ja työelämävalmiuksien saavuttamiseksi, vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Arvot

  • asiakaslähtöisyys ja yhteisöllisyys
  • olemme asiakasta varten, toimimme vastuullisesti ja onnistumme yhdessä
  • tavoitteenamme on tarjota yksilöllistä ja laadukasta valmennusta
  • toimimme yksilöä kunnioittaen
  • yhteisenä tavoitteenamme on saada valmentautujia eteenpäin eri poluilla, avoimessa vuorovaikutuksessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • kehitämme sisäistä yhteistyötä ja mallinnamme sitä vastaamaan valmentautujien tarpeita
  • ylläpidämme työyhteisön hyvää työilmapiiriä
  • osallistamme valmentautujia
  • toteutamme kestävää kehitystä arjessamme
  • toimimme eettisesti

Jaa