Työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt huomattavasti ja toiminnan sisältömuutokset ovat olleet nopeita sekä toimintaympäristön vaatimuksiin vastaavia. Opetusministeriö on määritellyt nuorten työpajatoiminnan tavoitteita ja tehtäviä. Työpajatoiminta parantaa toimintaan osallistuvan nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille, eli työpajajakso on siirtymävaihe koulutukseen tai työelämään.

Rannikkopajojen työpajoilla voi työskennellä muun muassa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä. Työpajoille voi tulla ns. nonstoppina ja valmennusjakso kestää henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen noin 1-9 kuukautta. Työpajoille hakeutumisesta on sovittava TE-toimistossa tai monialaisessa työelämäpalvelussa oman työntekijän kanssa ja varsinainen hakeutuminen tapahtuu Rannikkopajojen nettisivujen kautta.

Työ-, yksilö ja oppimisvalmennusta

Työ-, yksilö- ja oppimisvalmennus motivoivat, edistävät ja tukevat valmentautuja omia tavoitteita, ammatillista kehittymistä sekä tulevaisuuden suunnittelua. Työvalmennuksen rinnalla toteutettava yksilövalmennus auttaa valmentautujaa yksilöllisen tarpeen mukaisesti kehittämään arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja ja -valmiuksia. Rannikkopajoilla nuoria ja aikuisia valmennetaan kouluttautumaan, työllistymään ja parantamaan arjen hallintaa. Tukemista ja palveluohjausta toteutetaan myös etsivän nuorisotyön keinoin.

Matalan kynnyksen pajatoimintaa

Rannikkopajojen matalan kynnyksen pajatoimintoina toimii 4-paja Kotkassa. Virojoella matalan kynnyksen työpajalla, Rajapajalla, toteutetaan myös ammatillista työpajatoimintaa. Matalan kynnyksen pajatoiminta on joustavaa, kokemuksellista, käytännön tekemiseen perustuvaa sekä yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti etenevää toimintaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Rannikkopajoilla osana matalan kynnyksen palveluita on lisäksi Sparri-valmennus, joka on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, tai opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille, opiskelutaitojen vahvistamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Monikulttuurinen työpaja Kuunari taas on tarkoitettu kotkalaisille kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajanuorille.

Ammatilliset pajat

Rannikkopajoilla on yhdeksän ammatillista pajaa, joissa tehdään asiakastöitä. Ammatillisina pajoina on Kotkassa Atk- ja mediapaja, Kädentaitopaja, Lounaskahvila Kalaranta, Lounaskahvila Messi, Remontti- ja puutyöpaja, Taidepaja ja Työpalvelupaja  sekä Haminassa Luova- ja Talkkaripaja. Työelämän rajapinnassa toimii Seinättömän pajan työhönvalmennus, jossa tuetaan nuoria pääsemään erilaisille työjaksoille yrityksiin. Aikuisten työpaja Suunta työskentelee aikuisten kotkalaisten pitkäaikaistyöttömien kanssa.

Rannikkopajojen työpajoilla toteutetaan osaamisen tunnistamista sekä hyödynnetään osaamistodistuksia, jotka tukevat valmentautujien jatkopolkuja. Työpajatoiminnassa toteutetaan kestävän elämäntavan oppimista edistävää toimintaa. Kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa toteutetaan arjen tasolla.

Jaa