Nuorisolaki ohjaa toimintaa

Nuorten työpajatoimintaa järjestävät muun muassa kunnat, yhdistykset ja säätiöt. Työpajatoimintaa on yli 90 prosentissa Manner-Suomen kunnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa työpajatoiminnan kehittämisestä ja avustaa toimintaa aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. (OKM 2017.)

Nuorten työpajatoiminta on osa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyä nuorten sosiaalista vahvistamista ja se toteuttaa osaltaan nuorisotakuuta. Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä nuorisolain ohella ohjeistetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksessä (8.10.2014, dnro 10/ 600/2014) ”Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset”. Työpajalle voi hakeutua suoraan tai esimerkiksi oman paikkakunnan TE-toimiston kautta.

Uusi nuorisolaki astui voimaan vuoden 2017 alusta ja korvasi nuorisolain vuodelta 2006. Uudessa nuorisolaissa määritellään ensimmäistä kertaa nuorten työpajatoiminta ja vastaavasti etsivän nuorisotyön osuutta on päivitetty edelliseen lakiin verrattuna.

Jaa