Yhteisötakuu ja sosiaalinen vahvistaminen

Rannikkopajat noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten työpajatoiminnan perusteita ja suosituksia. OKM on hyväksynyt 29.6.2017 koulutuskuntayhtymän alla toimivan työpajatoiminnan valtionavustuskelpoiseksi. Rannikkopajojen keskeiset työmuodot ovat yhteisötakuun toteuttaminen ja nuorisolain mukainen sosiaalinen vahvistaminen.

Perustehtävän lisäksi Rannikkopajoilla kehitetään työpajatoimintaa Ekamin strategian painopisteiden mukaisesti mm. digitaalisuutta monipuolistamalla ja lisäämällä. Rannikkopajoilla pyritään vahvistamaan nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi laajentamalla pajaneuvostotoimintaa sekä tukemalla yksilöllisiä valmennuspolkuja.

Rannikkopajoilla kehitetään työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, alueen tarpeita huomioimalla mm. laajentuvan ja kehittyvän ohjaamoyhteistyön kautta sekä kehittämällä monikulttuurista valmennusta.

Työelämäyhteistyötä kehitetään tukemalla yrityksiä työllistämään nuoria työpajojen ja seinättömän pajatoiminnan kautta sekä tukemalla työvalmennusta yrityksissä. Lisäksi tiedotetaan yrityksille ja valmentautujille oppisopimusmahdollisuuksista sekä ohjataan yrittäjyyteen.

Jaa