Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja laatu

Rannikkopajoilla seurataan toiminnan vaikuttavuutta omien kyselyiden sekä SOVARI-kyselyn avulla. SOVARI on valtakunnallinen sosiaalisen vahvistamisen mittari, jolla tuotetaan organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.

Työpajatoimintaan panostaminen kannattaa

Työpajatoiminta on kustannussäästöjä tuova investointi, sillä yhden koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneen nuoren osalta menetetään keskimäärin työuran aikana pelkästään ansiotuloja ja eläkemaksuja noin 1,4 miljoonaa euroa (Ohtonen Jukka, Starttivalmennus ja työpajatoiminta -taloudellisia näkökulmia 2016). Jos 15 000 nuoresta 110 kouluttautuu tai työllistyy, työpajatoiminnan kustannukset tulevat katetuksi.

Rannikkopajoilla noin 85% valmentautujista sijoittui positiivisesti työpajajakson jälkeen vuonna 2020. Nuorten edistymistä tukee

  • henkilökohtaiset suunnitelmat ja tuki
  • aito kohtaaminen, sallivuus ja tasavertaisuus
  • moniammatillinen yhteistyö ja palvelujen kerääminen nuoren tueksi
  • jalkautuva työ ja pitkät työpajajaksot

2021 Tunnusluvut

 

 

 

 

Jaa