Työkykypassi Rannikkopajoilla | Ekami

 

Pidä entistä parempaa huolta itsestäsi ja jaksamisestasi!

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi pajajakson aikana Rannikkopajoilla. Työelämässä jaksat paremmin,
kun panostat omaan hyvinvointiin jo pajajakson aikana ja sen jälkeen. Työkykypassin suorittaminen näyttää myös työnantajalle,
että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi. Suorita siis ammattiosaajan työkykypassi!

  

Mikä ihmeen työkykypassi?

Sen avulla saat tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi pajajakson aikana ja sen jälkeen.

 • Työkykypassin avulla: tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim.
  työturvallisuuden ja -ergonomian osalta.
 • motivoidaan ja ohjataan nuorta omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista
  huolehtimiseen mm. terveyttä edistävän liikunnan avulla.
 • tuetaan nuorten osallisuutta sekä ryhmissä että itsenäisinä toimijoina.
 • pyritään saamaan kaikki Rannikkopajoilla työskentelevät mukaan edistämään pajayhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

 

Työkykypassi on työtoiminnan järjestäjälle yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa nuorisotakuuta.

Työkykypassin avulla

 • motivoidaan terveysliikuntaan sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon
 • tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä
 • aktivoidaan osallistumaan
 • tuetaan itsenäistä ja ryhmässä toimimista

 

Työkykypassin suorittaminen

 • Suoritetaan pajajakson aikana
 • Suorituksia kerätään pajoilla tapahtuneesta toiminnasta ja erilaisista infoista ja koulutuksista
  sekä vapaa-ajan harrastustoiminnasta
 • Osa-alueita voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa
 • Suorittaminen on sinulle vapaaehtoista

 

Ammattiosaajan työkykypassi on 9 osp
opintokokonaisuus, joka muodostuu 5:stä työkyvyn ja -hyvinvoinnin osa-alueesta:

 1. ammatin työkykyvalmiudet 2 osp
 2. työkykyä edistävä liikunta 2 osp
 3. terveysosaaminen 2 osp
 4. harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 1 osp
 5. työkykyvalmiuksien vahvistaminen 2 osp

 

Arviointi ja todistus

 • Todistuksesta on hyötyä työnhakutilanteessa!
 • Sinun suoritukset arvioidaan kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden mukaisesti.
 • Osaamista arvioidaan myös pajajaksolla.
 • Työkykypassikokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa.
 • Työkykypassin suorittaminen merkitään työtodistukseen ja sinulle annetaan
  erillinen todistus kokonaisuuden suorittamisesta.
 • Lähtiessäsi opiskelemaan perustutkintoa ammatilliseen oppilaitokseen
  työkykypassi katsotaan sinulle eduksi!

Satu Airaksinen

Työvalmentaja / Projektivastaava

+358 50 570 9923

satu.airaksinen@ekami.fi

Opit työssä -hanke