Yrityksille

Seinätön pajatoiminta tarjoaa turvallisen ja maksuttoman rekrytointikanavan motivoituneiden nuorten työllistämiseen. Toimimme nuorilähtöisesti ja tarjoamme yrityksille erilaisia rekrytointipalveluita työkokeilusta oppisopimukseen ja palkkatuen hakemiseen.

Miten hyödyn yrittäjänä seinättömän pajan toiminnasta?

Rannikkopajojen Seinättömän pajan yksilövalmennus auttaa yrityksiä löytämään juuri itselleen sopivaa työvoimaa työkokeilun tai oppisopimuksen kautta sekä palkkatuen hakemisessa. Yksilövalmentaja on usein tavannut työkokeilijan useamman kerran, joten hän tietää jo valmiiksi jotain työkokeilijan vahvuuksista ja osaamisesta. Ohjaamme ja tuemme nuoria työelämävalmiuksien lisäämisessä ja vahvistamisessa.

Yrittäjä saa kauttamme apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin; laadimme työkokeilusopimukset valmiiksi yrittäjän puolesta ja olemme yhteydessä työkokeilun aikana niin työntekijään, työnantajaan kuin tarvittaessa myös TE-toimiston asiantuntijaan.

Yrittäjän ei myöskään tarvitse huolehtia aivan kaikista korttikoulutuksista, sillä Rannikkopajojen kautta työkokeilija voi suorittaa maksutta muun muassa hygieniaosaamis- ja työturvallisuuspassin.

Työkokeilussa yrittäjältä vaaditaan vain työturvallisuuteen kuuluvat asut, eli mikäli työpaikalla on käytössä oma työvaatetus, on työnantajan vastuulla hankkia työssä vaadittava suojavaatetus.

Työkokeilu on työnantajalle maksutonta ja nuori on vakuutettu Valtiokonttorin toimesta. Työkokeilun ohjaajalta edellytetään kuitenkin tarvittavaa valvontaa ja työkokeiluaikojen täsmällistä noudattamista.

Meidän tehtävänä on ohjeistaa työpaikan peruspelisäännöistä. Jokaisella yrittäjällä ja yrityksellä on kuitenkin omia tapoja tehdä työtä, joten perehdyttäminen talon tapoihin kuuluu yrittäjälle.

Yrittäjyysvalmennus

Kauttamme on myös mahdollisuus etsiä yritykselle jatkajaa nuorten yrittäjyysvalmennuksen kautta. Toimimme yhteistyössä Ekamin liiketalouden koulutusohjelman sekä Cursorin kanssa. Lisäksi etsimme yrityskummeja aloittaville nuorille yrittäjille. Mikäli yrittäjänä etsit jatkajaa ole yhteydessä meihin. Voimme kartoittaa yritykseesi kenties sopivan jatkajan. Aloittamiseen on useita riskittömiä väyliä:

Nuori voi esimerkiksi aloitta ensin työkokeilun kautta ja opetella tarvittavia taitoja yrityksessä. Nuori voi samalla myös suorittaa yrittäjyyskurssin joko TE-toimiston tai Cursorin kautta. Autamme nuoria myös liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kartoitamme yhdessä nuoren yrittäjyysominaisuuksia ja valmiuksia.

 

 

Jaa