Ilmalämpöpumppuasentajan pätevyyskoulutus | Ekami

Ilmalämpöpumppuasentajan pätevyyskoulutus

Koulutuksessa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena talotekniikan perustutkinnosta osa Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea Tukesin pätevyyttä voidakseen toimia ilma- ja maalämpöpumppuja asentavien yritysten asennus- ja vastuuhenkilönä.

Milloin?

Opiskeluaika on 1.9.2019–31.12.2019

Kenelle?

Lämpöpumppukoulutus soveltuu
 • sähkö- tai LVI-alan asentajille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa kylmäalalla
 • yrittäjille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa lämpöpumppujen asentamiseen
 • pohjakoulutuksena kylmäalalle aikoville henkilöille.

Missä?

 • Opiskelu sisältää kuusi (6) lähipäivää Ekamissa ja muu harjoittelu tapahtuu työpaikalla.
 • Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös kokonaisuudessaan Ekamissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Tutkinnon sisältö

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tehdä kovajuottamalla pienkylmälaitteen putkiston fosforikupari- ja hopealiitokset
 • tehdä ilmalämpöpumppuasennuksen laippamutteriliitokset
 • tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen tai ilmalämpöpumpun putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoto
 • varmistaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun toiminnasta ja kylmäaineen paineista, että laite toimii häiriöttömästi ja mahdollisimman energiatehokkaasti
 • antaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun käytönopastuksen
 • työskennellä turvaryhmän A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevissa säädöksissä (pätevyysluokka 2) tarkemmin eritellyt taidot ja tiedot seuraavista taito- ja tietoryhmistä:

 • termodynamiikan perusteet
 • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
 • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
 • vuotojen tarkastaminen
 • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
 • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
 • tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä
 • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto.

Hakeminen

 • Haku koulutukseen talotekniikan perustutkinnon jatkuvan hakeutumisen kautta >> tästä.

Lisätietoja

tiimipäällikkö Juha Attenberg

Lue lisää oppisopimuksesta >> täältä

Ilmoittaudu nyt!

Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2019. Haku koulutukseen talotekniikan perustutkinnon jatkuvan hakeutumisen kautta

Alan muut koulutukset

Katso talotekniikan koulutukset >> täältä.

Jaa