Työyhteisöpalvelut

Sujuuko tiimityö? Ovatko työyhteisötaitonne ajan tasalla? Millaista täydennyskoulutusta työyhteisönne tarvitsee? Tarjoamme työyhteisöille erilaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Ne voivat olla lyhyitä, tiettyyn aiheeseen kohdistettuja koulutuksia tai pidempikestoista kehittämistä ja valmennusta. Suunnittelemme koulutukset yrityskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Alla on esimerkkejä koulutustarjonnastamme.

Työyhteisöpalvelualan koulutukset

Thomas 360 ja HPA-analyysi

Thomas 360 asteen esimiesarviointi auttaa tiedostamaan, millaisena toimintasi ja panoksesi koetaan työpaikalla. Saat tietoa vahvuuksistasi, joita voit hyödyntää työssäsi, tietoa mahdollisista kehittymisalueistasi sekä mahdollisuuden tarkastella arviointiisi vaikuttaneita syitä.

Thomas HPA-analyysi kertoo itsearvionnin perusteell, miten henkilö toimii työssään ja mitkä ovat hänen vahvuutensa ja rajoitteensa. Analyysi auttaa oman työtyylin kehittämisessä sekä erilaisten työskentelytapojen ymmärtämisessä ja huomioimisessa.  Henkilökohtaisen profiilin analyysi HPA kertoo henkilön vahvuuksista, rajoitteista, motivaatiotekijöistä, oma-aloitteisuudesta, kommunikointityylistä, kehittymismahdollisuuksista ja käyttäytymisestä painetilanteessa. 

Ratkaisukeskeinen työyhteisö -koulutus

Opi motivoimaan sekä itseäsi että työtovereitasi, ratkaisemaan ongelmia rakentavasti, luomaan työpaikallesi positiivista ilmapiiriä, antamaan kriittistä palautetta, ottamaan vastaan kritiikkiä ja sopimaan ristiriidat ja loukkaantumiset! Ratkaisukeskeinen työyhteisö -valmennus on kaikille työntekijäryhmille suunnattu valmennusohjelma, joka hyödyntää Ben Furmanin ja Tapani Aholan yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella työstämää materiaalia. Koulutusohjelma koostuu kuudesta parituntisesta työpajasta. Kesto on yhteensä 1,5 päivää. Jokaiseen työpajaan liittyy yksi tai useampi harjoitus sekä työpaikkatehtävä, jonka avulla opittuja asioita sovelletaan käytäntöön. Valmennus toteutetaan toiminnallisena ja osallistavana ryhmätyöskentelynä henkilökohtaista työkirjaa apuna käyttäen.

Uhka- ja väkivaltatilanteet työssä -koulutus

Oletko kokenut työssäsi väkivaltaa tai sen uhkaa? Käytännönläheisessä koulutuksessamme saat eväitä uhkaavien tilanteiden tunnistamiseen, niiden hallintaan ja niistä selviytymiseen. Koulutussisältö räätälöidään kohderyhmän toimialan mukaan.

Koulutuksen sisältö:

 • Väkivallan uhka työssä
 • Väkivallan uhan arviointi
 • Väkivallan uhkaan varautuminen
 • Lainmukainen hätävarjeluoikeus: työympäristön suunnittelu, turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet, yksintyöskentely
 • Oman työpaikan menettelyohjeet
 • Väkivaltatilanteen jälkeen: jälkihoito työpaikalla
 • Käytännön harjoituksia väkivaltatilanteessa toimimisesta

Myyntipuheiden ja esiintymistaitojen valmennus

Kahden päivän mittaisessa valmennuksessa pureudutaan arkisiin esiintymistilanteisiin seuraavien teemojen avulla:

 • Henkilöbrändin rakennusaineet – Kuka minä olen(kaan)?
 • Neuvottelun tekniikat – Kuinka vaikutan vakuuttavasti?
 • Myyntipuheen anatomia – Miten kulkee voittamaton hissipuhe?
 • Tarinoiden taikamaailma – Osaisinko kertoa jotain ikimuistoista?
 • Haastattelun ydin – Miten kerron asiani osuvasti ja kiinnostavasti?

Jokaiseen teemaan liittyy pieni teoriapaketti ja paljon hyödyllisiä harjoituksia.

Lisätietoja


Palveluvastaava 
Saila Ylämäki
Pätevyyskortit, muut koulutukset

 

 

Jaa