Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutusta, jonka yritys ja ELY-keskus hankkivat ja rahoittavat yhdessä.

Yhteishankintakoulutus voi olla luonteeltaan

  • TäsmäKoulutus kun yrityksen toiminta tai teknologia muuttuu (yrityksen maksuosuus 30%)
  • MuutosKoulutus vie eteenpäin kun yritys joutuu irtisanomaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai lomauttamaan toistaiseksi (yrityksen maksuosuus 20%)
  • RekryKoulutus toimii rekrytoinnin tukena (yrityksen maksuosuus 30%)

Jaa