Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Projektin kesto

1.1.2018 - 31.3.2020

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Cursor Oy, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto
Saimaan ammattiopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kohderyhmä

15 - 29 nuoret ja kuntien sivistystoimet, koulutuksen järjestäjät, oppilaitosjohto, oppilaitokset, ohjaus- ja opetushenkilöstö

Tavoite

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston osahankkeen tavoitteena on:

  • Uudenlaisten, verkostomaisten, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtäävien oppimisympäristöjen kokeilu, kehittäminen ja juurruttaminen. Uusien yrittäjyyttä tukevien yhteistyömuotojen etsiminen ja tiivistäminen alueen työelämän, yrittäjyyden toimijoiden ja oppilaitosten kanssa nuorten yrittäjyyden edistämiseksi.
  • Nuorten työelämävalmiuksien sekä yrittäjyysosaamisen lisääminen tukemaan nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen yrittäjyyden ehjä väylä -mallin mukaisesti.

Toteutus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston konkreettiset toimenpiteet osahankkeen tavoitteisiin ovat:

  • Osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin messu- ja yrittäjyystapahtumiin.
  • Tutustutaan vastaavien hankkeiden, oppimisympäristöjen ja osuuskuntien toimintaan.
  • Tehdään monialaisia startup- ja innovaatiokokeiluja toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden yhteisissä tiimeissä uusien oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen luomiseksi.
  • Sovitetaan yhteen toisen asteen NY Vuosi yrittäjänä -toimintaa ja korkea-asteen NY Start Up-toimintaa ja kehitetään yhteinen startup-yrittäjyysväylä. Laaditaan yhteiset pelisäännöt startup-yrittäjyyspolulle toisen ja korkea-asteen välille.
  • Tuetaan toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoiden osuuskuntien verkostoitumista ja vertaiskehittämistä järjestämällä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan oppilaitosten opiskelijoiden osuuskuntien yhteiset kehittämispajat lukukausittain.
  • Osallistutaan yrittäjyyden ehjän polun toteutukseen olemalla mukana yrittäjyyspassin tai yrittäjyyden osaamismerkkien kokeilussa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on toteutettu uudenlaisia, oppilaitosten ja eri koulutusasteiden välisiä Startup-kokeiluja. Niissä syntyneet uudet innovaatiot ja hyvät käytänteet ovat osa oppilaitosten toimintaa. NY-yrittäjyyspolulle on luotu toimivat pelisäännöt ja oppilaitosten käytänteet. Oppilaitosten osuuskuntien välille on syntynyt yhteistyötä. Kehittämispajoja on pidetty ja toiminta on vakiinnutettu osaksi oppilaitoksen toimintaa. Opiskelijat ovat saaneet uusia yrittäjyysosaamisen dokumentaatiovälineitä ja työkaluja, jotka helpottavat osaamisen tunnistamista ja tunnustamista siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkea-asteelle.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Jaa

***