Asiakkuuden hallinta - Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Projektin kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Salpaus (koordinaattori)
Ekami
AEL
Invalidisäätiö
Spesia
Point College
Luksia

Kohderyhmä

  • Työelämäasiakkaat: yritykset, julkinen sektori, kolmas sektori, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, alueelliset yrityskehitysyhtiöt, TE-palvelut, ELY
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstö
  • Opiskelijat

Tavoitteet

  • Ekamin prosessien kuvaaminen, miten asiakasta palvellaan asiakaslähtöisesti ja jatkuvan parantamisen malli.
  • Henkilöstön asiakastyön osaamisen kehittäminen.
  • Asiakkuuden hallinnan menetelmien, välineiden ja työkalujen validiointi asiakaslähtöisesti.
  • Alueen elinkeinostrategian painopistealueiden huomioon ottaminen ja osaamistarpeiden ennakointi.

Toteutus

Asiakkuus tehdään näkyväksi toimintajärjestelmän prosessikuvauksissa. Linjataan asiakkuuksien hallinnan ja hoidon merkityksestä yhteinen näkemys. Kehitetään työelämäkumppanuuksia. Henkilöstölle selkeytetään asiakastyön tavoitteet, tehtävät ja vastuut. Valitaan ja hankitaan CRM-järjestelmä asiakkuuksien hoidon työkaluksi. Kehitetään tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä huomioiden GDPR.

Tulokset

Ekamin prosessit on kuvattu toimintajärjestelmään ja yhtenäinen näkemys asiakkuuden hallinnasta ja hoidosta luotu. Kumppanuussopimukset on otettu käyttöön ja henkilöstön asiakastyön osaamista kehitetty. Asiakkuustyön menetelmät ja työelämäyhteistyön malli sekä CRM on otettu käyttöön.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjut Sakki
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 050 564 1915
marjut.sakki@ekami.fi

 

Jaa

***