Briefcase - Oma polku ammattiin

Projektin kesto

1.12.2016 – 31.8.2019

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttajat

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kouvolan seudun ammattiopisto

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (päätoteuttaja)
 

Kohderyhmä

Kotoutumiskoulutuksen jälkeisessä nivelvaiheessa olevat työttömät maahanmuuttajat

Tavoite

Tavoitteena on nopeuttaa sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään

Ammatissa ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittäminen.

Kehitetään kustannustehokas nivelvaiheen ammatillisen kielenoppimisen valmennusohjelma, joka rakentuu ohjatulle itseopiskelulle ja hyödyntää digitalisaatiota ja toiminnallisuutta.

Työllistämisen edistäminen tehostamalla osaamisen tunnistamista.

Kehitetään sujuvan tiedonsiirron malli, Osaamisportfolio, jota maahanmuuttaja itse kokoaa ja jota hän voi hyödyntää koulutukseen ja työhön hakiessaan sekä yritystä perustaessaan.

Toteutus

Hankkeen aikana kehitetään yhteistyössä eri oppilaitosten, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kielitaidon kehittämiseen tähtäävä valmennusohjelma, Kielisalkku, sekä sujuvan tiedonsiirron malli, Osaamisportfolio. Sekä kielisalkun että osaamisportfolion käytettävyyttä pilotoidaan, kehitetään ja arvioidaan kohderyhmän kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy ammatillisen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettu digitalisaatiota hyödyntävä Kielisalkku-konsepti, joka ylläpitää nivelvaiheessa maahanmuuttajan työllistymisorientaatiota ja tukee työllistymistä.

Toisena hankkeen tuloksena on Osaamisportfolio-toimintamalli, jolla todennetaan maahanmuuttajien formaalia ja informaalia osaamista. Digitaalinen Osaamisportfolio auttaa työelämän edustajia rekrytointitilanteessa arvioimaan työnhakijan osaamista.

Pitkällä tähtäimellä edistetään kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden kotoutujien kotoutumisprosessin jatkumista koulutuksen päätyttyä, parannetaan kotoutujien työllisyysastetta sekä ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Yhteystiedot

Projektivastaava Veera Haverinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
veera.haverinen(a)ekami.fi
puh 050 598 3163

Projektisuunnittelija Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
tuula.immonen(a)ekami.fi
puh. 050 581 7333
 

Jaa

***