Business-Akatemia

Projektin kesto

1.10.2015 - 30.9.2018

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toimintalinja

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite

6.1  Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Toteuttajat

Koordinaattori:
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Kohderyhmä

Kymenlaaksolaiset yrittäjyydestä kiinnostuneet alle 30-vuotiaat työttömät nuoret

Tavoitteet

 1. Uuden Business-Akatemia -toimintaympäristön kehittäminen Kymenlaaksoon
 2. Monialaisen palvelu- ja muotoilujohtamisen mallin kehittäminen aloittaville yrittäjille
 3. Uuden yritystoiminnan kehittäminen
 4. Nuorten yrittäjyyttä edistävä alueellinen yhteistyö

Toteutus

Hankkeessa kehitetään Kymenlaaksoon monialainen Business-Akatemia -toimintamalli. Toimintamallin yrittäjyysvalmennusta ohjaavat nuoret Team Leaderit. Valmennus yhdistelee teoriaa, henkilökohtaisen yrittäjyyden sparrausta ja osuuskuntatoimintaa. Toimintamallissa nuoret yrittäjäkokelaat muodostavat monialaisia yrittäjätiimejä, joissa yhdistyvät valmistus-, markkinointi- ja muotoiluosaaminen. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä kuntien kehitysyhtiöiden, TE-toimiston ja muiden kehittämishankkeiden sekä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksina

 • syntyy pysyvä monialainen yrittäjyyden kehittämisympäristö Kymenlaaksoon oppilaitosten yhteyteen
 • valmennetaan työttömiä nuoria sijoittumaan Kymenlaaksoon yrittäjinä tai yrityksen työntekijöinä
 • syntyy oppilaitoksille ja niiden henkilöstölle yhtenäinen toimintamuoto yrittäjyyden kehittämiseen
 • edistetään sukupolvenvaihdoksessa olevia yrityksiä siirtämään osaaminen uusille yrittäjille
 • syntyy 50-60 uutta yritystä, työllistetään 10-20 työntekijää alueen yrityksiin
 • syntyy Ideasta Innovaatioon -prosessi uusien yritysten käyttöön
 • syntyy palvelu-ja muotoilujohtamisen malli syntyneiden yritysten tarpeisiin
 • edistetään maahanmuuttajien sijoittumista työelämään
 • edistetään sukupuolisen tasa-arvon, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden sekä ekologisen kestävyyden periaatteita

Yhteystiedot

Yrittäjyyden asiantuntija Anne Kainlauri
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. +358 44 762 9050
anne.kainlauri@ekami.fi

Team Leader Linda Jaatinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. +358 44 755 5195
linda.jaatinen@ekami.fi

 

www.businessakatemia.fi

Jaa

***