CoMET - Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Service

Projektin kesto

1.3.2018 - 31.8.2021

Rahoittaja

Central Baltic

Toteuttajat

 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä/Joint Educational Authority of Kotka - Hamina Region (Ekami)
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu/South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
 • Tallinna Tehnikaülikool/Tallinn University of Technology (EMERA)
  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus/Ida-Virumaa Vocational Education Centre (IVKHK)
 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Novia University of Applied Sciences (Aboa Mare)

Kohderyhmät

 • Korkeakoulutus ja tutkimus
 • Oppilaitokset ja koulut
 • Kansalliset viranomaiset
 • Yritykset
 • Julkishallinto
 • Sidosryhmät kuten merenkulun erilaiset järjestöt

Tavoitteet

 • Hankkeen tavoitteena on yhdistää meri-simulaattorikeskukset Itämeren yli.
 • Simulaattoriliitännän avulla opiskelijat voivat kouluttautua saman virtuaalisen oppimisympäristön sisällä, jolloin monikulttuurinen viestintä ja tiimityö ovat olennaisia osa koulutusta.
 • Hankkeen päätavoitteena on parantaa rajat ylittävää ja kansainvälistä merenkulkualan koulutusta.
 • Projekti lisää opiskelijan tietämystä työelämän tulevista vaatimuksista.
 • Opiskelija saa lisää mahdollisuuksia työskennellä kansainvälisesti.
 • Oppilaitosten henkilöstön asiakastyön osaamista kehitetään.
 • Alueen elinkeinostrategian painopistealueet otetaan huomioon ja ennakoidaan osaamistarpeet.

Toteutus

 • Hankkeen ensimmäisenä tehtävänä on työmarkkinatutkimuksen tekeminen asetettujen tavoitteiden laatimiseksi.
 • Simulaattoreiden tekninen kehittäminen simulaatiokeskusten välisen yhteyden muodostamiseksi.
 • Muodostetaan uusi koulutusinfrastruktuuri.
 • Luodaan suuntaviivat yhdenmukaistetuille simulaattorikoulutuksille.
 • Tarkastellaan uusia koulutusmenetelmiä, työkaluja, verkko-oppimisalustoja ja simulaatiopedagogiikan parhaita käytäntöjä.
 • Suunnitellaan yhteisiä koulutus-/harjoitusmoduuleja.
 • Yhteiset ohjelmat ja oppimateriaalit integroidaan olemassa oleviin opetussuunnitelmiin.

Tulokset

 • Työmarkkinoihin ja opetustarpeisiin perustuvat opetustavoitteet (raportti)
 • Simulaatiopedagogiikan suuntaviivat (raportti)
 • Uusi koulutusinfrastruktuuri, suuntaviivat yhdenmukaistettujen simulaattorikoulutusten tekemiseksi.
 • Yhteisen simulaatiokoulutuksen metodologisten ja pedagogisten näkökohtien arviointi (raportti)
 • Merenkulun simulaattorikeskuksien tarvittava teknologinen taso, joka mahdollistaa korkealaatuisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen merenkulun ammatillisen ja soveltavan korkeakoulutuksen navigointivirkailijoille ja alusten insinööreille.
 • Kansainvälisesti käyttökelpoiset online-simulaattorityökalut ja niihin liittyvät simulaattorikeskukset.
 • Yhdenmukaistettu rajat ylittävä, valtioiden välinen simulaattorikoulutus Itämerellä.
 • Digitaalinen materiaalipankki kumppaniorganisaatioiden yhteiskäyttöön.
 • Yhteisten simulaattoriharjoitusten kehittäminen rajat ylittävien tiimien kanssa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Annu Jokela-Ylipiha
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 044 766 4965
annu.jokela-ylipiha(a)ekami.fi

 

Jaa