Up to Date

Projektin kesto

1.1.2020 - 31.12.2021

Rahoittaja

William ja Ester Otsakorven Säätiö

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Oppilaitoksen opiskelijat, opettajat, ohjaajat ja yhteistyökumppanit

Tavoite

Tavoitteena on

1.*Ship Startup Festival -polun vakiinnuttaminen osaksi Ekamin yrittäjyyspolkua sekä uusien yhteistyömuotojen lisääminen ja opiskelijalähtöinen ideointi amk:n ja Ekamin opiskelijoiden kesken.

2. Reflektoiva ja mentoroiva yritysyhteistyö eri aloilla opiskelijoiden yrittäjyys- ja työllistymistaitojen vahvistamiseksi, win win kokemusten tuottaminen yrityksille ja opiskelijoille ja samalla vaikuttaminen opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin.

3. Nykyisin yrittäjinä toimivien Ekamissa opiskelleiden alumniverkoston kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen.

4. Luopuvien ja uuden polven yrittäjien valmennusmallin suunnitteleminen ja käynnistäminen olemassa olevien kokemusten pohjalta.

Toteutus

  • Ekamin opiskelijoiden *ship Startup Festival -polkuun liittyy *ship-organisaation toteuttama mini*ship ja osallistuminen vapaaehtoisena *ship Startup Festivaalin järjestämiseen. *Ship-tapahtuman yhteyteen vakiinnutetaan yrittäjyyskasvatushankkeissa toteutetut Yrittäjyyskasvatusfestarit opetushenkilöstölle yhteistyössä Kotka-Haminan YES-keskuksen (Cursor oy) kanssa.
  • Kootaan Ekamissa opiskelleiden nykyisten yrittäjien alumniverkosto ja kehitetään toimintatapoja verkostolle. Alumnien yrittäjyystarinoita ja sparrausta hyödynnetään opetuksessa ja samalla mietitään, miten opiskelijat voivat edistää alumnitoimintaa ja miten Ekami voi tukea yrittäjien liiketoiminnan kehittämistä.
  • Kootaan kokemukset toteutuneista omistajanvaihdoksista (esim. Puutarhalinna, Sakki, Kievari, Virojoen kuntokeskus, Kukkakauppa Ohlson) ja rakennetaan malli, joka verkottuu opintojen kanssa. Tähän liitetään systemaattinen kartoitus yrittäjäperheistä tulevista opiskelijoista ja rakennetaan kodista tulevan, kokemuksesta karttuvan, opinnoista vahvistuvan ja verkostoista rikastuvan yrittäjyysosaamisen sparraus- ja valmennuspolku luopuvan ja seuraavan polven yrittäjän kohtaamiseen.

Tulokset

Tuloksena on

  • *ship Startup Festivaali -polku Ekamin opiskelijoille, amk-yhteistyö yrittäjyyspolulla ja uudet, kokeilujen kautta syntyneet yhteistyömuodot
  • Yrittäjyystiedon ja -taidon sekä työllistymistaitojen syventäminen aidoissa työelämän/yritysten tilanteissa, lisääntynyt ja syventynyt kumppanuustason yhteistyö yritysten kanssa yrittäjyysopinnoissa, valmis toimintamalli ja toimintamallin vakiinnuttaminen
  • Alumniverkoston kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen sekä toimintasuunnitelma
  • Luopuvien ja uuden polven yrittäjien sparrauspolku osaksi yrittäjyyden opintoja: triangeli, jossa ammatillisten ja yrittäjyysosaamisten kehittymisen rinnalla on kiinteä yhteistyö luopujayrittäjän kanssa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

 

Jaa

***