DIGI2GO

Projektin kesto

1.9.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto SAMIedu, koordinaattori
Etelä-Savon koulutus Oy
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Työtehoseura ry
Careeria Oy
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä työelämäkumppanit

Tavoite

Hankkeen tavoitteet ovat

  • Uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalla - osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  • Osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan tukena
  • Avoimet 360 -astetta monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone -konsepti osana osaamisen kehittämispolkua.

Ekamin osahankkeen tavoitteena on

  • Uusien virtuaalitodellisuutta hyödyntävien 360 ThingLink -ympäristöjen luominen rakennus- ja sosiaali- ja terveysalalla.

Toteutus

Ekamissa on otettu keväällä 2019 käyttöön Itslearning -oppimisympäristö. Sinne rakennetaan kaikille aloille tutkinnon perusteiden mukaiset oppimateriaalit ja oppimistehtävät. Pilotteina kahdelle alalle (rakennus- ja sosiaali- ja terveysalalle) kuvataan ja kehitetään 360 ThingLink-ympäristöt, joiden opetuskäytössä hyödynnetään VR-lasien mahdollisuuksia. Nämä ympäristöt liitetään osaksi Itslearningin oppimispolkua. Kehittämistyön ohella tuotetaan ohjeistusta ja toimintamalleja muille aloille hyödynnettäviksi.

Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat uudenlaisen yhteistyön työelämän kanssa. Kahdella alalla yhteistyössä työelämän kanssa selvitetään alakohtaisia tulevaisuuden työelämässä käytettäviä uusia teknologioita opettajien, opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa. Virtuaaliympäristöjä hyödynnetään opetuksessa ja ohjauksessa ja esim. erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat kerrata oppimisympäristöön liittyviä toimintoja ja tehtäviä niiden avulla. Ympäristöjä voidaan hyödyntää myös työpaikkaohjaajien perehdytyksessä sekä koulutusalojen markkinoinnissa.

Tulokset

  • Uudet motivoivat ja ajasta ja paikasta riippumattomat rakennus- ja sosiaali- ja terveysalojen 360- oppimisympäristöt, joissa on hyödynnetty VR- ja/tai AR -tekniikkaa.
  • Opettajien tietämys uusien teknologioiden merkityksestä yleisesti ja erityisesti omilla ammattialoilla on lisääntynyt ja tekniikoiden käyttötaidot ovat parantuneet.
  • Opiskelijoilla on uusien oppimuskokemusten kautta paremmat valmiudet työskennellä tulevaisuuden työelämässä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

 

Jaa

***