Digiaktorit

Projektin kesto

1.2.2018 - 31.1.2021

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

15 - 29-vuotiaat opiskelijat alueen oppilaitoksissa ja Rannikkopajoilla työpajatoiminnassa olevat nuoret, jotka tarvitsevat apua digiosaamisen parantamisessa.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitumiskehitystä. Digiosaamisen parantamiseksi kehitetään digitaalisia menetelmiä ja laitteita, sekä mentoroinnissa tarvittavia sähköisiä- ja etäohjausmenetelmiä. Kaikille hanketoteuttajaoppilaitoksille yhteisiä tavoitteita ovat:

  • 15-29-vuotiaiden nuorten koulutuksesta koulutukseen ja työelämään siirtymisen tukeminen mentoroinnin ja digitutoroinnin avulla.
  • Koulutukseen ja työelämään hakeutumista helpottavien digitaalisten menetelmien kehittäminen.
  • Ammatillisen- ja digiosaamisen lisääminen ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.
  • Ohjaavan opetus- ja ohjaushenkilöstön sähköisten työnhakutapojen osaamisen parantaminen.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston osahankkeen tavoitteena on:

  • Luoda yhteinen nuorten toteuttama digitutoroinnin malli oppilaitokseen ja Rannikkopajoille.
  • Ottaa käyttöön sähköisiä työnhaun välineitä ja tehdä opiskeluun ja työnhakuun liittyvien digisovellusten käyttöohjeita
  • Parantaa työpajanuorten, opiskelijoiden ja heitä ohjaavan opetus- ja ohjaushenkilöstön sähköisten työnhakutapojen osaamista.

Toteutus

Hankkeessa toteutettavia konkreettisia toimenpiteitä ovat:

  • Kehittää rinnalla kulkevaa mentorointia sekä e-mentorointia.
  • Kehittää koulutukseen ja työelämään hakeutumista helpottavia digitaalisia ja e-menetelmiä nuorten osaamistarpeiden pohjalta.
  • Lisätä ammattitaitoa ja digiosaamista huomioimalla erityisen tuen tarpeet, jotka edistävät nuorten ja työantajien kohtaamista.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa käynnistetään digitutortoiminta, jossa digitutorit tulevat opiskelijoiden ja työpajanuorten keskuudesta. Palvelumuotoilun keinoin kehitetty käyttäjälähtöinen digitutoroinnin palvelumalli muodostuu nuorten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Digitutorit ohjaavat ja neuvovat nuoria, jotka tarvitsevat apua opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä digitaalisissa menetelmissä.

Tulokset

Nuorten työpajatoimintaan otetaan käyttöön uudenlainen palvelumalli, joka tuottaa konkreettista lisäarvoa nuorille. Digitutortoiminta vakiinnutetaan osaksi Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Rannikkopajojen pysyvää toimintaa. Erilaisten sovellusten käyttöohjeita sisältävä ”kirjasto” jää esille oppilaitoksen www-sivuille ja digitutorit päivittävät sivuja. Osaamisen lisääntymisen kautta Ekamissa on otettu käyttöön sekä opetuksessa että Rannikkopajoilla toteutuvassa urasuunnittelussa sähköiset työnhaun välineet ja keinot.

Yhteystiedot

Projektivastaava Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Projektityöntekijä Satu Airaksinen
Rannikkopajat
satu.airaksinen(a)ekami.fi
puh. 050 5709 923

 

 

 

Hanketuloksia pääset katsomaan tästä

Digiaktoreiden virtuaalikampus

Digitutor-toiminta Ekamissa

 

Jaa