Dyto - Digitaalista yhteistä tekemistä yhteisiin tutkinnon osiin

Projektin kesto

14.12.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (koordinaattori)

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Etelä-Pohjanmaan opisto

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu

Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao

Seurakuntaopisto

 

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat ja opettajat

Tavoite

Luoda yhteisiin tutkinnon osiin materiaalia verkko-oppimisympäristöön, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Lisäksi tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa yhä enemmän tiimimäisen toiminnan suuntaan siten, että opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen rakentaminen toteutuu käytännössä mahdollisimman hyvin.

Verkko-opintoina suunnitellut ja järjestettävät yhteiset tutkinnon osat ja niiden osa-alueet tukevat ja vahvistavat opiskeliljan kokonaisvaltaista osaamista asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Toteutus

Kehitetään ja pilotoidaan materiaalia osallistamalla myös opiskelijat. Perustetaan yto-opettajien vertaisverkosto jakamaan hyviä käytäntöjä ja kehittämään digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa yto-opetusta.

Oppilaitoksissa perustetaan yto-tiimit, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ammatillisten opettajien kanssa. Yto-opettajia valmennetaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa opetus- ja ohjaustoimintaansa. Yhteistyö ammatillisten opettajien kanssa painottuu yto- ja ammatillisten tutkinnon osien sisältöjen kytkemiseen toiminnallisesti yhteen. Perustetaan yto-opettajien vertaisverkosto jakamaan hyviä käytäntöjä ja kehittämään digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa yto-opetusta ja -ohjausta.

Laaditaan ja/tai täydennetään verkkopedagoginen toiminta- ja ohjausmalli, jolla tuetaan yhteisten tutkinnon osien verkossa järjestettävää koulutuksen yhdistämistä osaksi ammatillisia tutkinnon osia. Toiminta- ja ohjausmallissa otetaan huomioon osaamisen hankkimiseen tarvittava ammattialakohtainen tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus sekä osaamisen osoittamisen suunnittelu ja järjestäminen osana ammatillisten tutkinnon osien näyttöjä.

Tulokset

Verkko-oppimisympäristöön on luotu sisällöt ja rakenteet, jonka avulla opiskelija voi ohjatusti hankkia osaamista matemaattis-luonnontieteellisen, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osiin ja niiden osa-alueisiin.

Yto-tiimien sisäinen yhteistyö on sujuvaa ja yhteistyö ammatillisten opettajien kanssa tukee opiskelijoiden HOKSien toteutumista.

Verkkopedagoginen toiminta- ja ohjausmalli, jolla tuetaan asiakas- ja osaamislähtöisesti yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

 

Jaa

***