Hoksaajat

Projektin kesto

12.12.2017 - 30.6.2019

Rahoittaja

OKM

Toteuttajat

Saimaan ammattiopisto Sampo, koordinaattori
Edupoli
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Savon ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö ja koulutuksen järjestäjät, eri alojen yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja niiden henkilöstö

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on:

 • Tehostaa työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksiä huomioiden erityisesti digitaalisuus
 • Luoda reformin mukainen asiakaslähtöinen työpaikkaohjaajaperehdytyksen malli, joka vahvistaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä
 • Varmistaa reformin mukainen toiminta opiskelijoiden osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa
 • Luoda valmiudet kaikille koulutusaloille reformin mukaisen henkilökohtaistamisen toteuttamiseen ja varmistaa HOKS-prosessin toimivuus
 • Luoda työelämälähtöisiä toimintamalleja, välineitä ja työkaluja opiskelijoiden uraohjaukseen.

Toteutus

 • Analysoidaan olemassa olevan työpaikkaohjaajakoulutusmallin sisältö ja toteutusmalli, suunnitellaan yhteistyössä työelämän, opetus- ja ohjaushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa uuden mallin sisältö ja toteutus, testataan ja tarkennetaan mallia ja lopulta sijoitetaan valmis malli digitaaliseen ympäristöön.
 • Laaditaan Ekami-tasoinen raami tutkintokohtaisille arviointisuunnitelmille, perehdytetään toimijatiimit suunnitelman laadintaan ja tutorina toimimiseen, laaditaan tutkintokohtaiset arviointisuunnitelmat ja liitetään ne osaksi laadunhallintaa ja IMS-toimintajärjestelmää.
 • Suunnitellaan hoksaajaopettajien valmennusohjelman sisältö ja toteutus yhdessä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa, muodostetaan hoksaajaopettajista sparraajapareja tueksi toisilleen, perehdytetään opiskelijat toimimaan muutosagentteina valmennusohjelmassa ja omilla aloillaan ja toteutetaan valmennus helmi-syyskuun 2018 aikana.

 

Tulokset

 • Työpaikkaohjaajaperehdytyksen sisältö ja toteutus on päivitetty reformin vaatimusten mukaiseksi, malli on digitaalisessa ympäristössä saatavilla ja työelämäyhteyksiä ja toimintatapoja on vahvistettu yhteiskehittämisen avulla.
 • Ekami-tasoinen raami tutkintokohtaisille suunnitelmille ja tutkintokohtaiset arviointisuunnitelmat on saatu aikaan tutkintoihin, joiden perusteet tulevat voimaan vuoden 2018 aikana.
 • Hoksaajaopettajien, ohjaavien opettajien ja opinto-ohjaajien valmennusohjelmaan on luotu sisältö ja toteutusmalli ja valmennettu hoksaajaopettajat tehtäväänsä.
 • Opiskelijat on valmennettu muutosagentteina toimimiseen.
 • Työelämäyhteyksiä ja toimintatapoja on vahvistettu yhteiskehittämisen avulla.

Yhteystiedot

Laatupäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sari.hakkinen(a)ekami.fi
Puh. 040 834 6659            

Jaa

***