Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä - JYMY

 

Projektin kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

 

Rahoittaja

Opetushallitus

 

Toteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Hyria Koulutus Oy

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Kouvolan kaupunki

Länsirannikon koulutus Oy

Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry

Porvoo International College (Careeria)

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Tampereen kaupunki

 

Kohderyhmä

Oppilaitosten keskijohto ja lähiesimiehet

 

Tavoitteet

 • Selkeytetään ja systematisoidaan esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa
 • Vahvistetaan keskijohdon ja lähiesimiesten roolia arjen pedagogisessa johtamisessa
 • Kehitetään kokeilukulttuuria ja innovaatioiden johtamista

Toteutus

 • Jaetaan verkostossa käytössä olevia muutosjohtamisen toimintamalleja ja kokeillaan uusia toimintatapoja.
 • Kehitetään osaamisen johtamisen dokumentointia.
 • Muodostetaan vertaiskehittämisen toimintatapoja ja kehitetään muutoksen johtamisen työvälineitä.
 • Otetaan johtamisessa järjestelmällinen ja jatkuva parantaminen toimintatavaksi lean-ajattelun mukaisesti.
 • Kehitetään keinoja vanhasta poisoppimiseen esimerkiksi luomalla visio lähitulevaisuuden toimintakulttuurista ja rohkaisemalla esimiehiä sallimaan virheet ja oppimaan niistä.

Tulokset

 • Johtamistaitojen osaamismerkit
 • Uusi johtamisen toimintamalli
 • Aika ja tila esimiestyölle
 • Pedagogisen muutosjohtamisen työkalupakki
 • Lähiesimiesten toimivat vertaisverkostot
 • Aika ja tila pedagogiselle johtamiselle
 • Toimintakulttuurin muutoksen multimodaaliset askelmerkit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Leppänen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 044 719 9885
sari.leppanen@ekami.fi

 

 

 

 

 

 

Jaa

***