Joustava henkilökohtaistaminen

Projektin kesto

4.11.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (koordinaattori)
Jyväskylän ammattiopisto
Etelä-Savon ammattiopisto
Ylä-Savon ammattiopisto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Hyria koulutus Oy

Kohderyhmä

Opiskelijat, tutkinnon suorittajat, opettajat, opinto-ohjaajat, ohjaavat opettajat ja alueen työpaikkaohjaajat ja muut työelämän yhteistyökumppanit.

Tavoitteet

  • Henkilökohtaistamisprosessin ja –suunnitelman yhtenäistäminen ja dokumentoituminen opiskelijahallintajärjestelmään kaikilla ammatillisen koulutuksen asiakasryhmillä.
  • Opettajien ja muun ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen henkilökohtaistamisessa ja osaamisen arvioinnissa tutkintokohtaisella mentori-opettajalla mallilla.

Toteutus

  • Luodaan henkilökohtaistamisen eri vaiheisiin yhtenäiset toimintamallit ja käytänteet sekä tarvittavat lomakkeet ja ohjeistukset MultiPrimus-Wilma opiskelijahallintajärjestelmään yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa.
  • Tiedotetaan sidosryhmiä (asiakkaat, muut yhteistyökumppanit) ja henkilöstöä muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä laaditaan tiedotussuunnitelma ja -materiaali.
  • Osallistutaan hankeverkoston mentori-opettajille järjestämän valmennusleirin suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan kaikissa tutkinnoissa mentori-opettajien toteuttama opettajien ja muun ohjaushenkilöstön valmennus henkilökohtaistamisprosessista ja osaamisen arvioinnista.
  • Mentori-opettajamallin vakiinnuttaminen.

Tulokset

  • Reformin tavoitteiden mukainen yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi on otettu käyttöön ja kirjattu Ekamin toimintajärjestelmään.
  • Opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen lisääntyminen sekä toimintatapojen yhtenäisyyden varmistuminen henkilökohtaisten polkujen toteuttamisessa sekä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

Jaa

***