KAVIO - Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö - Old Port Academy

Projektin kesto

1.1.2017–31.5.2019

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttajat

Cursor Oy (hallinnoija)

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
 

Kohderyhmä

Pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät

Tavoite

Kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli tehtävän kv-palveluliiketoiminnan työvoimatarpeen kartoituksen pohjalta. Hankkeella varmistetaan seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman kohdanto osaamisen ja saatavuuden osalta.Lisäksi hankkeessa kehitettävällä digitaalisella oppimisalustalla varmistetaan kustannustehokas ja nykyaikainen oppimisympäristö toimijoiden yhteistyön perustaksi

Toteutus

Old Port Academy kouluttaa alueelle asiakaspalvelijoita vastaamaan yritysten tarpeeseen lähiopetusta, digitaalista etäopetusta ja työssäoppimista ja projektioppimista hyödyntäen.

Tulokset

Yritykset saavat juuri omin tarpeisiinsa koulutettuja asiakaspalvelijoita, joiden vahvuuksia on hyödynnetty kohtaamaan alueen tulevat tarpeet.Kehitellään uusi kustannustehokas digitaalinen oppimisympäristö Old Port Academy.

Kotkan-Haminan seudun palveluliiketoiminnan yritykset sekä start-up:it pystyvät vastaamaan uudenlaiseen palvelukysyntään täsmäkoulutetulla työvoimalla ja yrityksen liiketoimintamalli vastaa kansainvälisen palveluliiketoiminnan edellytyksiä ja on skaalautuva.

Koulutuksessa otetaan huomioon kiertotalous, ympäristöarvot ja kestävä kehitys.

Yritysten liiketoiminnan kehittäminen luo uusia ja uudenlaisia työpaikkoja. Hanke saa aikaan 10 uutta ja uudenlaista työpaikkaa.

Toimintamallin toteuttamisen avulla ja sen kohderyhmän kehittymistä seuraamalla varmistetaan osallistujien parantunut osaamistaso ja työllistymismahdollisuuksien parantuminen.

Luodaan laadukkaan palvelutason koulutusohjelma. Koulutusohjelma tuotteistetaan ja on skaalattavissa myös vientituotteeksi.

Yhteystiedot

Projektivastaava Mika Urpalainen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
mika.urpalainen(a)ekami.fi
puh. 044 554 4300

Projektisuunnittelija Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
tuula.immonen(a)ekami.fi
puh. 050 581 7333
 

Jaa

***