KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Projektin kesto

1.5.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, koordinaattori
Kouvolan seudun ammattiopisto
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Kymenlaakson työikäinen aikuisväestö sekä koulutusorganisaatioiden osaamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on alueen koulutustoimijoiden yhteistyöhön perustuvan toimintamallin ja mekanismin luominen organisaatiorajat ylittävien osaamispolkujen tuottamiseen.

  • Luodaan KYMIEXACT -toimintamalli, joka mahdollistaa ketterän ja kestävän täsmäosaamispolkujen tuottamisen
  • Parannetaan työelämälähtöisten täsmäosaamispolkujen suunnittelua tukevan ennakointitiedon saatavuutta ja käytettävyyttä.
  • Luodaan ja koulutetaan osaamispolkuverkosto, joka tuntee täsmäosaamisen kehittämismallit ja pystyy opastamaan yrityksiä ja yksilöitä osaamispolkuihin liittyvissä kysymyksissä.
  • Luodaan digitaaliset ratkaisut ja palveluratkaisut, jotka tukevat työelämälähtöisten osaamispolkujen rakentamista ja niihin osallistumista.

Toteutus

Hankkeessa tuetaan Kymenlaakson ennakointiryhmän työtä. Hanke tukee ennakointiverkostoa tiedon saamisessa sitä tarvitsevien toimijoiden käyttöön. Samalla luodaan yhteistoimintamalleja ja mekanismeja hankkeen toimijaverkoston ja ennakointiverkoston väliseen yhteistyöhön. Hanke tekee yhteistyötä Kymenlaakson alueella Kymris-hankkeen myötävaikutukselle perustettujen RIS3 kärkistrategiatyöryhmien kanssa.

Tulokset

  • Hankkeen aikana luodun KYMIEXACT-toimintamallin myötä alue on saanut käyttöönsä ketterän ja osaamistarvelähtöisen työkalun alueen osaamispääoman nostamiseksi alueen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
  • On luotu KYMIEXACT-brändi, jonka alla koulutuksentarjoajat toimivat yhdessä verkostomaisesti ja tuottavat yhteistyössä ”täsmä”-osaamispolkuja.
  • Kymenlaakson alueella toimii KYMIEXACT-osaamispolkumentoriverkosto.
  • Hankkeen kansainvälisten yhteysverkostojen sekä Kymenlaakson RIS3 kärkistrategiatyöryhmien kanssa on yhteistyössä luotu uusia merkittäviä kv-yhteyksiä.
  • Kehitetyllä verkostolla on käytössään monipuolinen ennakointitoimintaa edesauttava mekanismi ja siihen liittyvät työkalut.

Yhteystiedot

Tiimipäällikkö Teemu Kuisma
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
teemu.kuisma(a)ekami.fi
puh. 044 7633 059

Jaa

***