Liikkuva Ekami

Projektin kesto

1.4.2021-30.5.2022

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi

Toteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opiskelijat

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä edistää opiskelukykyä kehittämällä fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria. Erityisenä tavoitteena on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Tavoitteena on integroida toimivat käytännöt oppilaitoksen ja opiskelijoiden arkeen ja toimintakulttuuriin jakaen vastuita oppilaitosyhteisölle ja osallistaen opiskelijat toiminnan ja opiskeluympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Toteutus

Hankkeen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet kohdistuvat Liikkuva opiskelu-toiminnan organisointiin, opetukseen, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelijoihin opiskelukyvyn edistämiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Hankkeen toimintaa ohjataan ohjausryhmän avulla, johon kuuluu eri alojen opettajia ja muuta Ekamin henkilöstöä.

Tulokset

Hankkeen avulla on uudistettu kampusten kuntosaleja, hankittu opiskeluarkea aktivoivia pelipöytiä ja muita aktivoivia välineitä sekä järjestetty henkilöstölle mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Lisäksi hanke on mahdollistanut opiskelijoille suunnatun pt toiminnan ja pienryhmät sekä erilaisten liikuntapäivien ja tapahtumien järjestämisen. Opiskelijoiden arkea on pyritty aktivoimaan myös somen kautta ja tekemällä yhteistyösopimuksia paikallisten liikuntakeskusten kanssa, joihin opiskelijat pääsevät tutustumiskäynneille. Lisäksi vähän liikkuvia on pyritty kartoittamaan yhteistyössä terveydenhoitajien kanssa. Opiskelijoille on myös tarjottu joogaa ja erilaisia matalan kynnyksen liikuntakerhoja.

Yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilö (koordinaattori):
Lotta Repo
lotta.repo@ekami.fi
puh. 044-7148621

 

Jaa

***