Ohjaamo Hamina - Oma polku aikuisuuteen

Projektin kesto

1.9.2017 – 30.4.2020

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttajat

Haminan kaupunki

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Virolahden kunta

Miehikkälän kunta

Kohderyhmä

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella asuvat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tietoa, tukea ja apua eri elämäntilanteissa.

Tavoite

Tavoitteena on moniammatillisen palvelupisteen, Ohjaamon, mallintaminen ja käynnistäminen, niin että nuorille löydetään tarkoituksenmukaisia ja joustavia polkuja koulutukseen ja työn pariin. Tarkoituksena on yhteisen työotteen luominen ja kokeileminen sekä verkostoyhteistyön lisääminen. Tavoitteena on myös ohjauksen osaamisen ja verkko-ohjauksen välineiden kehittäminen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään ja testataan erilaisia konkreettisia keinoja nuorten osallisuuden ja kuulemisen vahvistamiseksi. Hankkeen aikana luodaan alueellisiin tarpeisiin sopivin nuorten ohjaus-malli eli ohjaamon toimintamalli yhteistyössä verkostojen ja ohjaamotoimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään digitaalisia ratkaisuja ohjaamisen avuksi sekä kehitetään nuorten parissa toimivien tahojen yhteistyötä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy pysyvä toimintamalli nuorten palveluihin. Ohjaamossa annettavan ennakoivan ja varhaisen tuen avulla nopeutetaan nuorten oikeaan palveluun pääsyä. Yhteistyön lisääntymisen avulla palveluiden päällekkäisyys vähenee ja ohjausprosessit selkeytyvät ja tehostuvat.

Yhteystiedot

Hankevastaava Irina Kujanpää
Haminan kaupunki
irina.kujanpaa(a)hamina.fi
puh 040 199 1791

Ohjaamotyöntekijä Laura Luukkonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto / Rannikkopajat
laura.luukkonen(a)ekami.fi
puh. 044 757 7399

Jaa

***