Opit työssä

Projektin kesto

1.1.2015 - 31.12.2017

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija)

Kouvolan seudun ammattiopisto

Sotek-säätiö

Parik-säätiö

Kohderyhmä

Työvalmentajat, Ekamin ja Ksaon opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat, muu ohjaava henkilöstö ja alle 30-vuotiaat piloteissa mukana olevat henkilöt.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda uudenlainen työvaltainen väylä ammatillisiin opintoihin monialaisen yhteistyön keinoin:

1. Mallintaa ja pilotoida projektin toteuttajien yhteistyömalli ja asiakkaan ohjausprosessi, joka mahdollistaa ammatillisten tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen tunnistamisen, osoittamisen ja tutkinnon suorittamisen työpaikalla tapahtuvan työskentelyn ja oppimisen yhteydessä.

2. Vahvistaa työvalmentajien työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogista osaamista.

3. Parantaa työllistämisjaksolla olevan kohderyhmän edellytyksiä hakeutua ammatillisiin opintoihin tukemalla ammatillisten tutkintojen/osatutkintojen suorittamista jaksolla hankitun osaamisen tunnistamisen ja oppimista ja tutkintoon hakeutumista tukevien ohjauspalvelujen avulla.

Toteutus

 1. Työvaltaisen oppimisen mallin kehittäminen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja sosiaalisen työllistämisen toimijoiden yhteistyönä:
  1. Työtehtävien ja työympäristön kartoitus/opetussuunnitelman avaaminen.
  2. Alkukartoitus
  3. Työvalmennus, ohjaus ja tutorointi
  4. Osaamisen tunnistaminen/hankitun osaamisen osoittaminen
  5. Ammatillisten opintojen suunnitelma/tutkinnon suoritukseen ohjaus
    
 2. Järjestetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta- ja arviointiosaamista vahvistava valmennusohjelma, joka sisältää koulutusta ja työpajoja seuraavista teemoista: oppimisen ohjaus, arviointiosaaminen, tutkintojärjestelmä, uraohjaus/ammatilliset suunnitelmat.
   
 3.  Pilotoidaan ja toteutetaan suunnitellun mallin toimenpiteitä Sotekin, Parikin ja Rannikkopajojen asiakastyössä työvalmennusjaksoilla.

Tulokset

1. On luotu opinnollistamisen yhteistyömalli ja prosessikuvaus työkaluksi osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen. Asiakasohjausprosessi on kuvattu ja eri toimijoiden roolit ja tehtävät nimetty.

2. Työvalmentajia on valmennettu mallin käyttöön ja he ovat parantaneet työssäoppimisen ohjauksen pedagogisia taitojaan.

3. Opinnollistamisen yhteistyömallia on pilotoitu sosiaalisen työllistämisen toimijoiden työvalmennuksessa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

Projektisuunnittelija Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 050 581 7333
tuula.immonen(a)ekami.fi

Jaa

***