Osaamispolun jatkumo

Projektin kesto

4.11.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (koordinaattori)
Porvoon ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto
Seurakuntaopisto
Porvoo International College
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä

Opiskelijat, tutkinnon suorittajat, alueen työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, opettajat/kouluttajat, opinto-ohjaajat, opiskelijatoiminnan ohjaaja, ohjaavat opettajat ja oppilaitosjohto.

Tavoitteet

 • Koulutuksen toteutuksen yhtenäistäminen ammatillisissa perustutkinnoissa
 • Jatkuvan hakeutumisen ja koulutukseen kiinnittymisen aikaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen joustavien ja asiakaslähtöisten opintopolkujen varmistamiseksi.

Toteutus

 • Koulutuksen toteuttamissuunnitelmien yhtenäistäminen ammatillisissa perustutkinnoissa.
 • Osaamisperusteisten työtehtävien määrittely tutkinnon osittain ja sisällyttämien koulutusten toteuttamissuunnitelmiin.
 • Yksilölliset valinnat mahdollistavan osaamisbuffet’n kokoaminen, toteutuksen organisointi ja sisällyttäminen koulutusten toteuttamissuunnitelmiin.
 • Jatkuvaa hakeutumista tukevan moduloidun tutkinnon rakenteen ja koulutuksen toteuttamissuunnitelmien mallintaminen.
 • Tiimiohjausmallin kehittäminen.
 • Luodaan opiskelijavalintaan ja koulutuksen kiinnittymiseen yhtenäiset toimintamallit.
 • Hakuneuvonnan ja opiskelijavalinnan päätöksentekomenettelyn digitalisoiminen sekä ohjauksen ja neuvonnan työtapojen yhtenäistäminen.
 • Toteutetaan valmennus neuvonnan ja ohjauksen työtavoista ja toimintamalleista.
 • Tutor-opiskelijoiden virtuaalikanavan ja vertaismentorointimallin luominen jatkuvan hakeutumisen tueksi.
 • Tutor-polun suunnittelu ja toteutuksen organisointi.

Tulokset

 • Yhtenäisen mallin mukaisesti laaditut koulutusten toteuttamissuunnitelmat on otettu käyttöön ammatillisissa perustutkinnoissa koulutusten järjestäjien tasolla.
 • Yksilölliset valinnat mahdollistava osaamisbuffet on sisällytetty toteuttamissuunnitelmiin ja otettu käyttöön.
 • Tutkintojen rakenne ja eteneminen on kuvattu opiskelijahallintajärjestelmiin.
 • Tiimiohjausmallia on kehitetty ja pilotoitu.
 • Koulutuksen järjestäjillä on selkeä ja yhtenäinen yhteishaun ulkopuolisille hakijoille suunnattu hakuneuvonta ja ohjauskäytännöt, valintamenettelyt ja opiskelijaksi ottamisen toimintamallit, jotka edistävät opintojen aloittamista.
 • Esimiehet, henkilöstö ja tutor-opiskelijat on valmennettu jatkuvan hakeutumisen ohjaukseen ja toimintatapoihin.
 • Työnjako neuvonnassa ja ohjauksessa on selkeä.
 • Opiskelijoiden mukana olo ja sitoutuminen oppilaitoksen toimintaan on muuttunut näkyvämmäksi sekä mahdollisuus kehittää toimintatapoja on lisääntynyt.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

Jaa

***