Parasta DigiTukea

Projektin kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Oulun seudun ammattiopisto (koordinaattori)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Saimaan ammattiopisto
Gradia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Stadin ammatti- ja aikuisopisto Careeria
Jokilaakson koulutuskuntayhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Koulutuskeskus Salpaus
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkesakademin i Österbotten

Kohderyhmä

Koulutuksen järjestäjän henkilökunta ja työelämätoimijat, kansallisten palvelujen kehittäjät

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää ammatillisten koulutusten järjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset) ja määritykset. Tämä työ vaatii vahvaa koulutuksen järjestäjien osallistumista suunnittelutyöhön, tuntemusta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta, osaamista sekä tuntemusta opintohallintojärjestelmistä ja muista koulutuksen järjestäjien käytössä olevista tietojärjestelmäpalveluista. Hankkeessa tuotetut kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset saatetaan kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Toteutus

 • Kehitetään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen yhdenmukaisten toimintamallien ja niiden käyttöön tarpeisiin yhteentoimivuuden kuvaukset, jotta uudet digitaaliset ratkaisut ja palvelut vastaavat reformin vaatimuksia. Kuvauksissa huomioidaan kansalliset järjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurityö (mm. Koski, eHOKS, opintohallintojärjestelmät).
 • Huomioidaan kansallisen yhteentoimivuuden kuvauksissa tietomääritykset sekä tietojärjestelmien vaatima tekninen yhteen toimivuus toiminnanohjausjärjestelmiin sekä sähköisiin palveluprosesseihin.
 • Kirjataan kuvaukset pitävät sisällään mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset sekä määritykset.
 • Huomioidaan yhteentoimivuus kuvauksissa tietoturvamääräykset tiedon siirtyessä rajapinnasta toiseen esim. Koskeen, eHOKSiin.
 • Kytketään kuvaukset oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin (Parasta Palvelua –hanke).  
 • Testataan kuvausten käytettävyyttä ja tehdään tarvittavat muutostoimenpiteet.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen tulosten valtakunnallinen käyttöönotto.

Tulokset

 • Oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen yhteentoimivuuden kuvaukset, jotka sisältävät tieto- palvelu-, ja rajapintakuvaukset, sekä määritykset huomioiden tietoturva, kansalliset palvelut ja kansallinen kokonaisarkkitehtuuri.
 • Tiivis ja toimiva koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkosto.
 • Toiminta on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa.
 • Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä käytössä yhteentoimivuuden kuvaukset.

Yhteystiedot

Projektivastaava Joonas Penttinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
joonas.penttinen(a)ekami.fi
puh. 044 747 9836

Jaa

***