Parasta johtamista - itäinen verkosto

Projektin kesto

1.1.2020 − 30.6.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Careeria (koordinaattori)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu
Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao
Saimaan ammattiopisto Sampo
Seurakuntaopisto

Kohderyhmä

Pääkohderyhmä on koulutuksen järjestäjien johto. Hankkeen toimenpiteiden kautta osallistetaan koulutuksen järjestäjien henkilöstöä laajemmin eri työntekijäryhmistä.

Tavoite

 • Koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen ja uudistaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Ekamin tavoitteena on kehittää ja juurruttaa toimintatavaksi asiakkuudenhallinnan prosessi. Prosessi sisältää kumppanuuksien johtamisen mallit sekä asiakkaita, sidosryhmiä ja verkostoja koskevan tiedon hallinnan tavat.
 • Tiedolla johtamisen kehittäminen ja laadun parantaminen sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.
 • Uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien rakentaminen sekä toimintakulttuurin pysyvä ja rakenteellinen uudistaminen.
 • Uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien ja prosessien käyttöönoton varmistaminen.
 • Prosessien kehittäminen lean-ajattelun mukaisesti.
 • Toimintakulttuurin pysyvä ja rakenteellinen uudistaminen erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin.
 • Kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Toteutus

 • Parhaiden käytäntöjen etsiminen ja benchmark -käynnit.
 • Asiakkuudenhallintaprosessin kehittäminen, käyttöönotto ja toimintatapojen vieminen henkilöstölle.
 • CRM-järjestelmän käyttöönotto.
 • Asiakkuudenhallintaan liittyvän mittariston kehittäminen siten, että mittaristo palvelee ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Uusien toimintamallien ja prosessien jalkauttaminen koulutusaloille.
 • Prosessien kehittäminen lean-ajattelun mukaisesti.
 • Toimintakulttuurin uudistaminen erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin.
 • Asiakkuudenhallintaan liittyvän asiantuntijaverkoston kokoaminen alueellisesti ja kansallisesti.
 • Asiantuntijaverkoston laajentaminen kansainvälisillä yhteistyökumppaneilla, joilla on oleellinen vaikutus Ekamin kärkialojen kehittämiselle.  

Tulokset

 • Asiakkuudenhallintaprosessi on osa Ekamin toimintajärjestelmää ja käytössä.
 • CRM on käytössä ja hyödynnettävissä tarkoituksenmukaisesti.
 • Hyödynnettävissä oleva asiakkuudenhallintaan liittyvä mittaristo.
 • Toiminta on uusien toimintamallien mukaista ja tasalaatuista.
 • Lean-ajattelun avulla resursseja on vapautettu asiakasrajapinnalla tapahtuvalle työlle.
 • Asiantuntijaverkosto on määritelty ja dokumentoitu.
 • Verkoston sisäinen toiminta on suunnitelmallista, säännöllistä ja tuloksellista.
 • Yhteistyö työelämän, yritysten, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Mika Urpalainen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 044 554 4300
mika.urpalainen(a)ekami.fi

Jaa

***