Parasta palvelua

Projektin kesto

1.11.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja

OKM

Toteuttajat

Stadin ammattiopisto, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Saimaan ammattiopisto Sampo
Omnia
Kouvolan seudun ammattiopisto
Edupoli
Keuda

Kohderyhmä

Työnantajat, opiskelijat ja koulutuksen järjestäjäverkosto

Tavoite

  • Luodaan yhdenmukainen, kaikille koulutuksenjärjestäjille yhteinen oppisopimus- tai koulutussopimustoiminta ja palveluprosessi

Toteutus

  • Kehitetään prosesseja yhteistyössä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
  • Vahvistetaan oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöistä osaamista
  • Kehitetään tiedotusta ja viestintää hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle.Suunnitellaan osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteitä verkoston eri tasoilla.

Tulokset

  • Asiakkaat saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksenjärjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin. Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus sekä -tuntemus on parantunut sekä ulkoinen viestintä selkeytynyt.

Yhteystiedot

Laatupäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sari.hakkinen(a)ekami.fi
Puh. 040 834 6659                                                                        

Jaa

***