Prikka

-parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen

Projektin kesto

13.12.2017 − 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Edupoli, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto
Hyria, Hyvinkään ja Riihimäen koulutuskuntayhtymä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (hankkeen koordinaattori)
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Savon ammatti- ja aikuisopisto
TTS Työtehoseura
Ylä-Savon ammattiopisto

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat ja opiskeluhuoltohenkilöstö, huoltajat, työpaikkaohjaajat ja alueelliset työelämäverkostot.

Tavoite

Kehittää hakeutumis- ja henkilökohtaistamisvaiheen ohjausta ja tukea sekä henkilökohtaistamiseen ja joustaviin opintopolkuihin liittyvää opettajien osaamista.

Luoda erilaisia käytännöllisiä, opiskelijalähtöisiä tapoja ohjaukseen ja opintojen tukemiseen.

Kehittää opintotarjotin, joka mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja arvioinnin tehostamista ja työpaikalla tapahtuvaa ohjausta yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään kaikkien 13 osallistuvan ammatillisen oppilaitoksen ydinprosesseja selkeämmiksi, osaamisperusteisiksi, joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi. Ydinprosessit on jaettu hankkeen tavoitteiden mukaan osaprosesseiksi. Osaprosessit on vastuutettu niiden kehittämisestä kiinnostuneille oppilaitostiimeille. Jokaisella tiimillä on selkeät tavoitteet, aikataulutus ja tavoitteiden toteutumisen seurannan tapa.

Hankkeen tavoitteiden mukaisia tuloksia ja hyviä käytäntöjä otetaan käyttöön ja jaetaan koko hankkeen ajan oppilaitosten arjessa ja verkoston jäsenten kesken. Hankkeen hyvät käytännöt jaetaan myös valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten käyttöön.

Tulokset

Osaamisen tunnistamiseen tarkoitetut materiaalit ja menetelmät ovat käytössä.

On luotu uusi hakeutumisen toimintaprosessi.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa rakentaa hyvin ohjattuja, laadukkaita opintopolkuja.

On otettu käyttöön toimiva, riskikartoitettu sekä monimuoto-opetusta ja digitaalisuutta hyödyntävä opintotarjotin.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteet ovat selkiytyneet sekä osaamisen tunnistaminen, osoittaminen ja arviointiosaaminen ovat kehittyneet.

Arvioinnin ohjeistus, toimintakulttuuri ja menetelmät ovat tarkentuneet ja systematisoituneet.

https://prikkahanke.wordpress.com/

Näytöt ja osaamisen arviointi selkokielistettynä https://prezi.com/view/CWP8KA6vpvoh7vaQRDrY/

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Jaa

***