Puhti- ohjauksen tahto ja taito

Projektin kesto

1.10.2015 - 31.3.2018

Rahoittajat:

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

Toteuttajat

 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto/ Ekami
 • Luksian aikuisopisto
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

Koordinaattori

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Yhteistyökumppanit

Ekamin yhteistyöverkosto:

 • Sotek
 • Haminan kansalaisopisto
 • Ravimäkiyhdistys
 • Jamilahden kansanopisto
 • Kotkan kaupungin kirjasto.

Kohderyhmä

 • puutteelliset perus- ja oppimaan oppimisen taidot omaavat opiskelijat
 • ammatillisen aikuiskoulutuksen kouluttajat
 • opiskelijahuollon henkilöstö
 • työpaikkaohjaajat.

Välilliset kohderyhmät

 • työpaikat
 • uraohjaajat
 • oppilaitosten johto.

Tavoitteet

 • parantaa aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitsemia taitoja. Lukutaito, numerotaidot, tieto- ja viestintätekniset taidot, opiskeluosaaminen sekä oman elämän hallinnan taito.
 • kehittää kouluttajien pedagogisia menetelmiä
 • luoda ja jalkauttaa ohjausmalli
 • oppilaitosten välinen tiivis, kouluttajista koostuva, ohjauksen asiantuntijaverkosto.
 • ohjauksellinen tuki opiskelijoille hankkeen jälkeenkin.

Toteutus Ekamissa

 • Kehittää sekä verkostona että yksittäisellä toimijataholla toimiva yhteistyömalli aikuisten perustaitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen Etelä-Kymenlaakson alueella.
 • Lisätä toimijoiden pedagogista ja ohjausosaamista erityisesti perustaitojen kehittämisessä.
 • Ekami vastaa toimintamallin kehittämisestä Etelä-Kymenlaaksossa ja käynnistää ja pitää yllä verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ekami kuvaa toimintamallin kirjalliseen (ja tarvittaessa myös visuaaliseen) muotoon.
 • Ekamin omat toimenpiteet toimintamallissa kuvataan oppilaitoksen toiminnanohjausjärjestelmään (IMS).
 • Ekami osallistuu pedagogisten ja ohjausvalmennusten suunnitteluun ja toteutukseen projektin päätoteuttajan kanssa.
 • Projektiin osallistuva henkilöstö osallistuu toimintamallin luomiseen, sen pilotointiin sekä valmennusohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tulokset

 • Yhteistyömalli on luotu ja työvälineitä kehitetty
 • Verkoston asiantuntijuus on tehty näkyväksi ja otettu käyttöön
 • Välittömän kohderyhmän pedagoginen ja ohjausosaaminen on parantunut aikuisten perustaitojen kehittämisessä

Yhteystiedot

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
projektivastaava Eija Leinonen
eija.leinonen(a)ekami.fi
puh. 0400 559 190

 

 

Jaa

***