Retee

Projektin kesto

13.12.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Saimaan ammattiopisto Sampo, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto
Etelä-Savon ammattiopisto
Koulutuskeskus Salpaus

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitoksen johto. Rakennus- ja pintakäsittelyalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alojen yritykset ja henkilöstö.

Tavoite

Hankkeen tavoitteita ovat:

 • Yritysten kysyntään ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuvan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen
 • Työpaikalla tapahtuvan ohjauksen kehittäminen

Toteutus

 • Kartoitetaan ja hankitaan uusia oppimisympäristöjä
 • Neuvotellaan työnantajien kanssa ja solmitaan kumppanuussopimukset
 • Opettajat jalkautuvat yrityksiin ja laativat yhdessä yritysten kanssa osaamiskartat, joissa tutkinnon osat on purettu työtehtäviksi ja sovitettu yhteen yritysten tarjoamien työtehtävien kanssa.
 • Muodostetaan yritysrinki, jossa opiskelija hankkii osaamista tutkinnon eri osiin. Oppilaitos takaa opiskelijoiden liikkumisen non-stop ringin yrityksissä.

 

 • Suunnitellaan ja pilotoidaan opettajan ja työpaikkaohjaajan työpaikalla tapahtuvan yhteisohjauksen toimintatavat ja roolit vastuualueineen.
 • Siirretään osittain opettajien opetus- ja ohjaustyötä yritysringin yrityksiin.
 • Sovitaan ja pilotoidaan yhteistyössä työelämän kanssa yritysrinki-toimintamalliin soveltuvia digiohjauksen ratkaisuja.
 • Suunnitellaan ja pilotoidaan opiskelijoiden välisen vertaisohjauksen toimintapa työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen.
 • Sisällytetään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ohjauksessa hankittu osaaminen osaksi työpaikkaohjaajakoulutusta.

Tulokset

 • Työelämälähtöinen oppiminen on tehostunut ja työpaikalla tapahtuva oppiminen on lisääntynyt pienemmillä kustannuksilla.
 • Osaamiskartat on otettu työpaikkojen, opiskelijoiden ja opettajien käyttöön työvälineiksi työpaikalla toteutuvassa koulutuksessa.
 • Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toimintaprosessi on selkiytynyt ja keventynyt yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden osalta.
 • Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yritysrinkejä ja kumppanuuksia on syntynyt koulutuksen toteutukseen.
 • Läpäisy on tehostunut ja joustavien yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen on helpottunut.

 

 • Työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen ohjaus on monipuolistunut, ohjaus on toimivaa ja laadukasta.
 • Työpaikkaohjauksen toimintamalli on tehostunut
 • Yritykset saavat osaavia ja motivoituneita opiskelijoita.
 • Opiskelijat ja työpaikkaohjaajat kerryttävät osaamista työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen, työpaikkaohjaajana toimimisen tai työhön opastamisen ja ohjaamisen tutkinnon osiin.
 • Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä on lisääntynyt hankkeessa mukana olevilla koulutusaloilla.

 

Yhteystiedot

Laatupäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sari.hakkinen(a)ekami.fi
Puh. 040 834 6659

Jaa

***