Rocket 2020 - rohkeasti Amis

Projektin kesto

8.11.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja

OPH

Toteuttajat ja koordinaattori

Koulutuskeskus Salpaus, koordinaattori
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Sasky, Kiipula, Pajulahti, Vierumäki

Kohderyhmä

Eri alojen opettajat ja opiskelijat

Tavoitteet

  1. Yli tutkintorajojen ja opiskeltavien ammattialojen tapahtuvan yhteistyön ja joustavuuden lisääminen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuksessa
  2. Yrittäjämäisen ja tiimitoimintamuotoisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen ja lisääminen opiskelijoille

Toteutus

  • Pilottialoina marata-, liiketalous-, sote- ja hiusala
  • Keväällä 2017 suunniteltiin yhteisiä, opiskelijalähtöisiä, alat ylittäviä oppimisprojekteja, jotka toteutetaan syyslukukaudella 2017
  • NY-toiminta sisällytetään yhteisiin hankkeisiin
  • Syksyllä 2017 mallinnetaan yli alojen tehtävien opiskeluprojektien toimintamalli, joka levitetään Ekamin palvelualoille

Tulokset

  1. Monialainen ajan hermolla toimiva opetus- ja ohjaushenkilöstön muodostama valmennusverkosto
  2. Malli, joka yhdistää yritys- ja työelämälähtöisten hankkeiden, opiskelijoiden ja opetuksen oppimis- ja kehittämistarpeet
  3. Yli tutkintorajojen toimiva opiskelijoiden oppimisverkosto, jota voidaan toteuttaa myös osuuskunnassa tai NY-yrittäjyyden kautta >Yrittäjämäisen oppimisen valmennus- ja toimintamalli

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Jaa

***